Hvor ofte må ansatte si fra at de er syke?

Hvor ofte må ansatte si fra at de er syke?

Hvor ofte kan bedriften kreve at en ansatt ringer inn og forteller at han fortsatt er syk, når sykdommen varer over flere dager?

     

For å planlegge arbeidsdagen, er det naturligvis viktig for arbeidsgiver å vite hvor mange som vil møte opp på jobb hver dag.

Når ansatte er syke over flere dager, melder problemet seg: Kan man kreve at arbeidstakeren ringer inn hver dag for å opplyse om at vedkommende fortsatt er syk?

Skaper problemer for arbeidsgiver

Problemstillingen ble reist i Infotjenesters fagforum Min Side. En av brukerne stilte spørsmålet på bakgrunn av at hun ønsket oversikt over om renholdere som jobbet på mange ulike steder fortsatt er borte fra arbeidet.

- Hvordan skal vi kunne vite om den ansatte fremdeles er borte fra arbeidet? Det er gjerne kunden som ringer og informerer oss om at det ikke har møtt renholder der den dagen, skriver brukeren.

Må ikke gi beskjed for å få sykepenger

Infotjenesters trygderettsrådgiver Hilde Svenneby opplyser at man ikke etter loven kan kreve at ansatte melder seg hver dag i egenmeldingsperioden.

- I folketrygdloven er det bare meldeplikt første hele fraværsdag, for ikke å miste retten til sykepenger. Men arbeidsgiver kan ta kontakt med arbeidstaker for å avklare funksjonsevnen i hele sykeperioden, understreker Svenneby.

Hun sier at arbeidstaker bør redegjøre for antatt lengde på sykefraværet allerede første fraværsdag, dersom det er mulig.

Kan lage rutiner

Flere andre brukere av Min Side påpeker i diskusjonstråden at de har laget interne rutiner i sin virksomhet, som pålegger ansatte å gi beskjed hver dag under en egenmeldingsperiode om vedkommende er syk eller kommer tilbake på jobb. Rutinene er da ikke knyttet til retten til sykepenger.

- Vi har mange ansatte som jobber ute hos kunde, og er helt avhengig av å få denne beskjeden på grunn av bemanning på forskjellige plasser, skriver en av brukerne.

Kan lage rutiner

Infotjenester rådgiver Kamilla Lunde Sørli sier det er viktig å skille mellom hva som er regulert i arbeidsreglementet/interne rutiner, og hva som er regulert i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger.

Arbeidsgiver kan med bakgrunn i styringsretten sette de retningslinjer man har saklig behov for, for å drive virksomheten på hensiktsmessig måte.

- Dersom arbeidstaker bryter interne rutiner, kan arbeidsgiver reagere og følge opp dette. Bryter arbeidstaker plikter regulert i lovverket, kan det få konsekvenser for selve sykepengeutbetalingen, understreker Lunde Sørli.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her. Last ned gratis plansje: Oppfølging av sykefravær