Ingen kilometergodtgjørelse for el-sparkesykkel
IKKE KILOMETERGODTGJØRELSE: Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sier det ikke kan utbetales skattefri kilometergodtgjørelse for å bruke egen el-sparkesykkel.

Ingen kilometergodtgjørelse for el-sparkesykkel

Ansatte som bruker båt, snøscooter eller motorsykkel på jobbreiser har krav på kilometergodtgjørelse etter statens særavtaler. El-sparkesykkel er imidlertid ikke innenfor.

     

De elektriske sparkesyklene har tatt Norge med storm, og noen bruker også el-sparkesykkel i jobbsammenheng. Hvis du tar el-sparkesykkelen under armen på bussen eller toget for å komme deg kjapt til eller fra bestemmelsesstedet, blir det imidlertid ingen kilometergodtgjørelse etter statens satser.

- I statens særavtaler står det at ansatte som bruker eget fremkomstmiddel etter godkjenning fra arbeidsgiver kan få dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser. Det betyr at ansatte som bruker sin egen motorbåt, snøscooter, ATV, moped eller motorsykkel kan få skattefri kilometergodtgjørelse for dette. Dette gjelder imidlertid ikke el-sparkesykler, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren. 

Skattefritt å være forurensende

Etter statens satser er kilometergodtgjørelsen for å bruke «andre motoriserte fremkomstmidler» 2 kroner pr. kilometer i 2019.

- Her har imidlertid departementet kommentert at de ikke regner elektriske fremkomstmidler som motoriserte i denne sammenhengen. Det betyr at elektriske motorsykler, el-sykler og el-sparkesykler ikke gir rett til kilometergodtgjørelse etter statens satser. Her gjør myndighetene det skattefritt å være forurensende, sier Øren.

For ordens skyld får du heller ikke kilometergodtgjørelse om du går eller bruker en vanlig sykkel på deler av jobbreisen.

Kan dekkes etter regning

Øren sier dette innebærer at dersom ansatte bruker sin egen el-sparkesykkel på jobbreiser, vil de ikke ha krav på noen kompensasjon for dette.

- Hvis en ansatt derimot leier en el-sparkesykkel for å komme seg fra bussen eller toget og til det endelige reisemålet, så kan de få dekket den faktiske kostnaden trekkfritt. Da fører de opp kostnaden på reiseregningen og leverer bilag på vanlig måte, sier Øren.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg