Reisesatsene for 2018 kommer ikke før nyttår
FORSINKEDE REISESATSER: Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren konstaterer at reisesatsene for 2018 ikke blir klare til årsskiftet.

Reisesatsene for 2018 kommer ikke før nyttår

Partene som forhandler om nye særavtaler for reiser blir ikke enige før nyttår. Det betyr at dagens satser videreføres inntil videre, noe som vil skape utfordringer i en overgangsfase.

     

Kommunal og moderniseringsdepartementet er for tiden i forhandlinger med hovedsammenslutningene i staten om særavtalene for reiser som skal gjelde fra 2018.  

Disse reisesatsene brukes ikke bare i staten, men også i store deler av privat sektor.

I år blir imidlertid ikke partene enige om nye avtaler før nyttår, slik de pleier.

- Forhandlingene vil ikke bli ferdige før årsskiftet, men vil fortsette i januar. Partene er enige om at gjeldende særavtaler videreføres etter 31. desember 2017 mens forhandlingene pågår, skriver Kommunal og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

To sett med reisesatser for 2018

Som Infotjenester tidligere har omtalt, venter vi fortsatt på presiseringer av skattereglene for diett, som skal komme før årsskiftet.

Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sier utsettelsen av særavtalene for reiser i Norge og utlandet skaper ytterligere utfordringer for arbeidslivet.

- At særavtalene først kommer over nyttår innebærer at det vil bli to ulike sett med beløpsatser å forholde seg til i 2018, sier Øren.

Usikkert hvordan satsene skal skattlegges

Stortinget har vedtatt at arbeidsgivere fra 2018 skal trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift av 150 kroner av diettgodtgjørelsen. Infotjenesters økonomirådgivere er imidlertid spent på hvordan dette nå håndteres i skattereglene. 

- Dersom skattereglene blir knyttet direkte til satsene i statens særavtale, slik at 150 kroner av den til enhver tid gjeldende sats i statens særavtale skal beskattes, så får vi også to sett med trekkfrie satser for 2018. Alternativt legger skattemyndighetene til grunn en trekkfri sats basert på dagens diettsatser, uavhengig av forhandlingene om ny særavtale. I tilfelle vil arbeidstakerne bli skattlagt for mer enn de 150 kronene Stortinget har lagt til grunn; dersom satsene for 2018 blir høyere enn satsene for 2017, sier Øren.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utleggGratis plansje: Formkrav til reiseregningen