Ingen regler for forskuttering av sykepenger
MANGE MISFORSTÅR: Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm tror mange misforstår hvordan sykepenger skal forskutteres.

Ingen regler for forskuttering av sykepenger

Mange har fått med seg årets regelendring for hvordan sykepenger skal beregnes. Ikke alle vet hva som skjer når arbeidsgiverperioden er ferdig.

     

Denne våren har det vært mye snakk om beregning av sykepenger, etter at regelverket ble forandret ved nyttår 2019.

- Mange har nå blitt oppmerksomme på at sykepengene skal beregnes, og at sykepenger ikke er det samme som lønn, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Han sier endringene fra 2019 handler om hvilken historisk periode som skal legges til grunn når sykepengene beregnes, men at det grunnleggende prinsippet om at forutgående inntekt danner grunnlaget er ikke nytt.

Ingen lovregler etter arbeidsgiverperioden

Når arbeidsgiverperioden på 16 dager har passert, er det imidlertid ingen lovregler som sier hva arbeidsgiver skal forskuttere.

- Vår erfaring er at mange arbeidsgivere misforstår dette. Folketrygdloven regulerer kun hva arbeidsgiver skal betale i arbeidsgiverperioden. Hva man betaler etter utløpet av arbeidsgiverperioden må vurderes mot den avtalen som regulerer forskutteringsplikten. Dette kan være tariff- eller andre bedriftsinterne avtaler, forteller Brostrøm. 

Kan ha krav på fastlønn

Mange virksomheter har regulert i avtaler at en arbeidstaker skal ha utbetalt den lønn han eller hun ville hatt om de ikke ble syke.

- Innenfor rammen av arbeidsgiverperioden vil folketrygdlovens beregningsregler avgjøre hva man skal legge til grunn, men etter utløpet av 16- dagers perioden, vil det være ene og alene opp til avtalen å avgjøre hva som skal legges til grunn. Om arbeidsgivers refusjonskrav er lavere enn NAVs grunnlag, vil differansen utbetales direkte til den ansatte, sier Brostrøm.

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. En dag for deg som jobber med HR/personal og en for deg som jobber med lønn. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding