Ingen tro på nye fraværsregler

Norske næringslivsledere har liten eller ingen tro på at tettere oppfølging av sykmeldte vil gi store resultater. Bare 13 prosent av de spurte tror reglene som trådte i kraft 1. juli 2011 vil ha noen som helst effekt.

     

fredag 9. september 2011

Dette kommer frem i en undersøkelse Norstat har gjennomført for Infotjenester. Størst er skepsisen i bransjer som transport og lagring, faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting, samt omsetning og drift av fast eiendom.

Lederne i små og mellomstore bedrifter som har minst tro på at kravet om tettere oppfølging vil ha betydelig effekt på fraværet. I virksomheter med mer enn 50 ansatte er ikke optimismen veldig stor, men her svarer hver tredje leder at tiltakene i det minste vil ha begrenset effekt. Fraværseksperter mener lederne tar feil.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.