Jobzone AS velger Simployer på HRM-systemer

Jobzone AS velger Simployer på HRM-systemer

Løsningen til Jobzone AS omfatter skybaserte løsninger for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, reise og utlegg, sykefravær, oppfølging av sykefravær, personalhåndbok og HMS håndbok.

     

tirsdag 5. desember 2017

- Med flere selskaper i Jobzone konsernet var det nødvendig å se etter et felles HR system som enkelt kunne brukes som støtteverktøy, både av ledere og medarbeidere. Med stadig behov for endringer i måten vi jobber på, både strategisk og administrativt, var det viktig for oss å få enklere og raskere tilgang til informasjon om alle ansatte i konsernet. Derfor ble den modulbaserte løsningen Simployer kan tilby et naturlig valg for oss, sier HR Direktør Erik Dølven. 

Om Jobzone AS

Jobzone-konsernet består av morselskapet Jobzone AS og datterselskapene Jobzone Norge AS, Jobzone Sverige AB, HR Huset AS, Podium AS, Saga Engineering og Insider Facility Services AS. Konsernet har samlet sett bred kompetanse på bemanning, personal, rekruttering, omstilling og service. Hovedkontoret ligger i Nydalen, Oslo, og konsernet hadde i 2016 en samlet omsetning på NOK 1,376 mrd.Ny i HR-Rollen