Gode råd mot sykejuks

Gode råd mot sykejuks

Har du mistanke om at ansatte av og til tar en "tredagers" uten at de egentlig er syke, er du ikke alene. Slik håndterer du mistanke om skulk.

     

Sykefraværet i Norge er høyt, omtrent dobbelt så høyt som i Sverige. Mange ledere legger skylden på et sykefraværsregime som er svært gunstig for norske arbeidstakere, med utstrakt egenmeldingsrett og full lønn under sykdom.

Infotjenester har fått Norstat til å gjøre en undersøkelse av hvor mange norske ledere som tror ansatte i egen virksomhet benytter seg av egenmelding uten å være reelt syk.

Store selskaper frykter juks

Undersøkelsen viser at flertallet av lederne tror de ansatte i virksomheten sjelden skulker jobben ved å bruke egenmelding.

Likevel er det få som tror at slik skulk aldri forekommer, og det er særlig i de største virksomhetene ledelsen tror at medarbeidere oppgir at de er syke uten å være det.

Rundt en fjerdedel av de 600 lederne som har deltatt i undersøkelsen, tror det aldri forekommer skulk med egenmelding i deres virksomhet. I bedrifter med over 50 ansatte er tallet på de som tror det aldri skulkes bare 3 prosent, og lederne i de store bedriftene tror også at de ansatte skulker oftere.

Ta den ubehagelige samtalen

Infotjenesters psykolog og ledelsesrådgiver Erik Jullumstrø sier det ofte kommer spørsmål om det han kaller «sykdom i gråsonen», og mener det er ledelsens oppgave å ta tak i dette.

- Det handler om at noen har hyppigere korttidsfravær enn andre, tilfeldigvis i sammenheng med helg eller innskutte arbeidsdager. Noen har mye lavere terskel for å kalle seg syk. Enkelte kan også være sykmeldt i bedriften, men samtidig arbeide et annet sted. Det er vel heller ikke helt ukjent at ansatte ønsker seg ferie, og når arbeidsgiver sier nei blir vedkommende syk. Noen kan også annonser fraværet på forhånd: «Setter du meg opp på vakt, blir jeg syk».

Jullumstrø oppfordrer ledere som tror ansatte har for lav terskel for å «ta en tredagers» til å ta den ubehagelige samtalen.

- Vi har egentlig ganske enkle spilleregler for slike tilfeller. Det handler om å ta det opp, på samme måte som vi tar opp manglende kvalitet i arbeidet eller påtaler at noen kommer for sent. Jeg vil gå så langt som å hevde at du som leder ikke gjør jobben din dersom du lar det passere, sier Jullumstrø.


Illustrasjon fra Infotjenesters oppslagsverk Sykepengeordningen.

Ta bort egenmeldingsretten

Dersom arbeidsgiver mistenker at en arbeidstaker bruker egenmelding uten å være syk, er det også mulig å frata den ansatte retten til å bruke egenmelding for en periode. Det kan gjøres selv om arbeidstakeren ikke har brukt opp de egenmeldingsdagene man har tilgjengelig. Kravet er at det foreligger en begrunnet mistanke om misbruk av egenmeldingsordningen.

Utgangspunktet i folketrygdloven er at retten til egenmelding kan fjernes i 6 måneder før man må gjøre en ny vurdering. Medarbeideren skal få mulighet til å uttale seg før man beslutter å ta bort egenmeldingsretten.

Trenger du hjelp til å håndtere sykefraværet i egen bedrift? Infotjenester tilbyr et unikt verktøy for god oppfølging og automatisk rapportering til NAV. Se demonstrasjon her. Vi tilbyr også kurs og oppdaterte oppslagsverk med full tilgang til fagsupport fra våre eksperter.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.