Kan ikke velge bort frokosten
KAN IKKE VELGES BORT: Infotjenesters lønnsrådgiver Øivind Elvestad sier arbeidstakerne ikke kan betale en inkludert hotellfrokost selv, for å heve full diettgodtgjørelse.

Kan ikke velge bort frokosten

Fra nyttår ble måltidsfradraget for frokost fordoblet for reiser innenlands. Det gjør at enkelte arbeidstakere ønsker å betale frokosten selv under hotellopphold, for å få diettgodtgjørelsen i stedet.

     

fredag 6. mars 2015 Knut Arild Vold

Frem til og med 2014 var måltidsfradraget for frokost på 10 prosent for både innenlands- og utenlandsreiser. I den nye særavtaler for reiser innenlands som gjelder fra 2015 er fratrekket for frokost fordoblet til 20 prosent. Fratrekket for frokost på utenlandsreiser fortsatt er 10 prosent.

Måltidsfradraget er det beløpet arbeidsgiver skal trekke fra diettgodtgjørelsen, når den ansatte blir påspandert måltider i løpet av reisen.

Inkludert frokost på hotell

Det vanlige når man overnatter på hotell er at frokosten er inkludert i prisen. Det innebærer at en ansatt som bor på hotell og får diettgodtgjørelse etter statens satser, skal ha et frokostfradrag på 142 kroner (2015).

Av og til er imidlertid prisen for frokost spesifisert på hotellregningen, selv om frokosten er inkludert i prisen. Hvis prisen på frokosten er lavere enn 142 kroner, ville det vært gunstig for arbeidstaker å betale frokosten selv, og få utbetalt 142 kroner ekstra i diettgodtgjørelse.

Infotjenesters lønnsrådgiver Øivind Elvestad sier at det er noe arbeidstakeren ikke har anledning til å gjøre.

- Når prisen for frokost på hotell av og til er spesifisert på regningen, så skyldes det at arbeidsgiver skal ha mulighet til å trekke fra 8 % mva. på overnattingen, for å få denne refundert. Arbeidstakeren kan ikke velge å betale en inkludert frokost selv, for så å heve full diettgodtgjørelse, sier Elvestad.

"Dersom frokost er inkludert i overnattingskostnaden på en slik måte at arbeidstaker ikke kan velge den bort, har arbeidsgiver plikt til å refundere hele kostnaden. Arbeidstaker har da plikt til å gjøre måltidsfradrag for frokost", skriver departementet i en uttalelse til Infotjenester.

Bare hvis man må forlate hotellet

Infotjenester har fått bekreftet fra departementet at det bare er dersom arbeidstakeren av tjenstlige grunner må forlate hotellet før frokostserveringen starter, at det ikke skal gjøres måltidsfradrag for en inkludert hotellfrokost.

- Hvis arbeidstaker reiser fra hotellet før frokostservering har startet, har de fleste hoteller ordninger med “frokostpakker”. Dette betyr at arbeidstaker får frokostpakke i stedet for å spise i restauranten. Det skal i slike tilfeller også gjennomføres frokosttrekk. Hvis det er klart at hotellet ikke tilbyr frokostpakke, kan frokosttrekk unnlates, sier Elvestad.

Ikke ved nattillegg

Frokosttrekk skal ikke gjennomføres når arbeidstaker hever nattillegg etter statens særavtaler. Nattillegget skal bare dekke utgiftene til rom, og diettgodtgjørelsen skal i slike tilfeller dekke utgiftene til alle måltider.

Det skal heller ikke foretas frokosttrekk når arbeidstaker bor privat.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg