Kippr AS velger Simployer på HRM system!

Kippr AS velger Simployer på HRM system!

Løsningen til Kippr AS omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging.

     

onsdag 11. april 2018

- Etter endring av hele selskapets systemlandskap, hadde Kippr behov for et nytt system for håndtering av HR-informasjon, sykefravær og ferie/permisjoner. Valget falt på Simployer fordi dette ga oss et system som var enkelt og lett tilgjengelig for ansatte og ledelsen. Det var også viktig at det nye systemet var modulbasert og har mulighet for integrasjon av Personalhåndbok, sier driftsdirektør Bjørn Henriksen i Kippr AS. 

Om Kippr AS

Utviklingen innenfor IT har alltid gått raskt. De senere årene har hastigheten akselerert betydelig. Dette har gitt privat- og offentlig sektor et mangfold av muligheter. Dette har i stor grad endret måten vi tenker og arbeider på. Samtidig har kompleksiteten økt og etterlatt noen utfordringer.

Kippr leverer tjenester som strekker seg fra rådgivning til levering av komplette driftede IT- løsninger. Som totalleverandør gir vi kundene ett kontaktpunkt for samtlige tjenester og produkter.

Forestill deg at ditt selskaps ansatte har en arbeidsdag der IT fungerer optimalt og at brukeropplevelsen er god.

Forestill deg at du har ett kontaktpunkt for alle IT tjenester når du ønsker endringer eller trenger veiledning.

Forestill deg at du har en IT leverandør som sørger for at du kan konsentrere deg om din virksomhet og forretning.


Vår oppgave er å sørge for at dine IT tjenester til enhver tid fungerer.

Selskapsnavnet Kippr er kjernen av det vi leverer til våre kunder:

Kunnskap – innovasjon – progresjon- produktivitet – resultatNy i HR-Rollen