Klages det på inneklima?

Klages det på inneklima?

Arbeidsmiljøloven setter krav om at inneklima skal være forsvarlig, men hva skal arbeidsgivere gjøre når medarbeidere klager?

     

torsdag 10. januar 2013 Anne Sandtorp

Dette temaet er en gjenganger på norske arbeidsplasser. Mange opplever for eksempel at en eller flere medarbeidere mener at de blir syke av inneklimaet på arbeidsplassen. Det er fullt mulig og må tas på alvor.
Utfordringene er ofte at symptomene er generelle og at menneskenes toleranse er forskjellig.

Kjenner du fakta?
Som arbeidsgiver har du ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på alle måter. Det første du må gjøre i et slikt tilfelle er å spørre deg selv «Vet jeg hvordan de faktiske forholdene som temperatur, luftmengde, luftkvalitet og luftforurensning, er til enhver tid?»

Hvordan kan medarbeidere hos dere si i fra om svakheter ved bedriftens arbeidsmiljø? Med et nettbasert avvikssystem får du enkel registrering, varsling på epost, gode rapporter, kontroll og oversikt.

Hvis svaret på det spørsmålet er nei, må du begynne med å avklare dette. Det kan du for eksempel gjøre gjennom inneklimamålinger og/eller vurdering av tekniske data.

Vurdering av symptomer er også vesentlig. Hvem er rammet? Når forekommer symptomene? Hvor oppholder de berørte seg?

Dette er ofte vanskelige saker, og det kan være nødvendig og lurt å innhente ekstern bistand, som for eksempel en bedriftshelsetjeneste.

Når du så har funnet den eventuelle årsaken, må du iverksette tiltak.

Dersom du ikke finner noen avvikende verdier, kan du gjerne forsøke å omplassere den eller de medarbeiderne som opplever å bli syke mens du fortsetter undersøkelsen. Det kan også være aktuelt med helseundersøkelser av medarbeiderne for å komme frem til hva som forårsaker problemene.

Men hva med uenige medarbeidere?
Enda vanligere enn medarbeidere som hevder de blir syke av inneklimaet, er medarbeidere som er misfornøyde eller ikke enige om hva som er det beste inneklimaet. En medarbeider kan for eksempel mene at det er altfor kaldt på arbeidsplassen, mens kollegaen ved siden av mener det er litt for varmt.

I slike spørsmål finnes det ingen fasitsvar.

Det finnes veiledende verdier å forholde seg til, og så får man bare forsøke å tilrettelegge best mulig. Tiltak som bør vurderes er for eksempel å plassere medarbeidere som har svært avvikende ønsker på forskjellige steder, lokal tilpasning av temperatur eller ventilasjon hvis mulig. Husk å ta medarbeiderne med på råd, de er nærmest problemet og ofte nærmest løsningen.

Systemstøtte for HMS

Med Simployer HMS-prosesser fra Infotjenester får du systemstøtte for HMS-årshjul, systematisk vernerunde og årlig gjennomgang. Les mer om HMS-prosesser her.