Slik håndterer du konflikter på jobben
GÅ TIL KJERNEN: Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Hege Greaker sier det viktigste ved konflikter på arbeidsplassen er å skrelle vekk det uvesentlige for å få frem kjernen.

Slik håndterer du konflikter på jobben

Konflikter på arbeidsplassen kan ødelegger trivsel og arbeidsinnsats. Det medfører ofte omplasseringer, sykemeldinger og oppsigelser.

     

tirsdag 21. juni 2016 Knut Arild Vold

De fleste arbeidsplasser har fra tid til annen konflikter mellom arbeidstakere og mellom arbeidstakere og ledere. Dårlig kommunikasjon, dårlig kjemi og dårlig ledelse topper statistikken over grunner til konfliktene.

Selv om konflikter i noen tilfeller kan gjøre at vi lærer og utvikler oss, og dermed også kan ha positive sider, er det mange konflikter som eskalerer og utvikler seg destruktivt til mobbing og ren krig. Det sier Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Hege Greaker.

- Konflikter trekker ofte i langdrag. Familielivet påvirkes. Måneder og år går med redusert livskvalitet og betydelig lidelse for dem som er berørt. Noen får sine liv ødelagt av nederlagsfølelse, bitterhet og nag. Noen slutter i jobben og har vanskelig for å fungere normalt i andre jobber på grunn av traumer fra tidligere opplevelser. I aller verste fall kan konflikter og mobbing ende i uføretrygd eller død, sier hun.

Lederens oppgave ved konflikter

Hege Greaker understreker at noe av det viktigste ved konflikter på arbeidsplassen er å skrelle vekk det uvesentlige og få frem det viktigste; det som er kjernen. Et godt råd for å unngå konflikter på jobben er å snakke pent om hverandre. Det er smittsomt, og vil på sikt bidra til å utvikle et sunt og trygt arbeidsmiljø.

- For å forebygge konflikter og mobbing på arbeidsplassen er lederen en viktig rollemodell, som skal vise med handling hvilken verdier, kultur og regler som gjelder for det sosiale. Viktigst er det likevel å gå foran som et godt eksempel, ved å behandle alle med respekt i alle sammenhenger, og slik vise med handling hvilke regler som gjelder for arbeidsplassens sosiale liv.

God håndtering av konflikter

Hege Greaker sier det er lederens rolle å få partene som er i konflikt til å prate saklig med hverandre. Konflikter lar seg som regel løse dersom de håndteres på en god måte. Det handler om å klare å kommunisere godt sammen. De fleste konflikter bunner i dårlig kommunikasjon, egne feiltolkninger, misforståelser, at man antar eller tror noe osv.

- Det er viktig å ha toleranse for forskjellighet og respektere de ulike partenes opplevelser av situasjonen. Forsøk å bygge en enighet ut fra fakta, og gjør det helt tydelig at utilbørlig adferd, uansett grunn, ikke er akseptabel. Vi må akseptere uenighet på jobben, og lære oss å leve med uenigheten uten å ty til usakligheter, trakassering og mobbing.

Greaker sier det er viktig at alle involverte har en god forståelse av lovverk og avtaler, som forpliktelser arbeidsgiver og arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven.

Konflikttrappen

Solfrid Mykland, som har forsket på megling og ledelse ved Norges Handelshøyskole, har utviklet konflikttrappen som beskriver hvordan en konflikt typisk utvikler seg. Kjennskap til de ulike trinnene kan bidra til å forebygge ytterligere eskalering.

Dette er konflikttrappens syv trinn:

Trinn 1: Vi vil ikke det samme, og vi står dermed i veien for hverandre når vi prøver å oppnå noe som er viktig for oss.

Trinn 2: Personifisering: Vi glemmer selve saken og begynner å anklage den andre for å være problemet.

Trinn 3: Problemet ekspanderer: Vi begynner for eksempel å trekke inn andre forhold som har vært utfordrende tidligere.

Trinn 4: Samtalen oppgis: Vi slutter å kommunisere direkte, for det nytter jo ikke likevel. På dette trinnet begynner man å søke allierte.

Trinn 5: Fiendebilder: Man begynner å se på den andre som fienden, og det utvikler seg et «oss mot dem»-forhold. Konflikten tar nå svært mye oppmerksomhet hos de som er en del av den.

Trinn 6: Åpent fiendskap. Her er man klart og tydelig fiender, og man forsøker å skade hverandre dersom man kan, enten med ord eller handlinger.

Trinn 7: Krig: Her er krigen et faktum, og målet helliger middelet. Sameksistens er her umulig, og det er på dette stadiet at man får bombinger, skilsmisser, oppsigelser eller gettodannelser.

Viktig å jobbe forebyggende

Greaker understreker at det viktigste er å jobbe konfliktforebyggende med god ledelse, kommunikasjon, holdninger og kultur.

- Skulle det likevel bli konflikt og dere ikke klarer å løse opp i den på egenhånd, finnes det mange gode konsulenter, rådgivere eller coacher man kan leie inn for å få profesjonell hjelp. Noen ganger kan det være vel verdt investeringen. Problemene går ikke over av seg selv, og de kan være svært ødeleggende for de involverte, for arbeidsmiljøet, kulturen, effektiviteten, arbeidsprestasjonene osv., avslutter hun.Ny i HR-Rollen