Ledere i små bedrifter er ofte ensomme

Gasellebedrifter kjennetegnes av rask vekst og gode resultater. Men etter hvert får de også utfordringer på leder- og personalsiden.

     

Derfor har Infotjenester engasjert seg i kåringen, som hvert år blir foretatt av Dagens Næringsliv.

- Vi ønsker å gjøre ledere og mellomledere i disse bedriftene oppmerksomme på at det faktisk finnes et selskap som hvert år svarer på 40.000 henvendelser fra kunder. Mange av henvendelsene handler om utfordringer på personalsiden eller innenfor lederfaget. Ledere i mindre bedrifter er ofte ensomme i sin gjerning og vår erfaring er at mange ønsker en sparringspartner i vanskelige spørsmål, sier markedsføringssjef Gard Rønning i Infotjenester.

Viktig å ha ting på stell
Mange mindre bedrifter har manuelle, papirbaserte systemer for oppfølging av medarbeidere. Kanskje har man heller ikke personalhåndbok, noe som medfører at ledere må svare direkte på konkrete spørsmål fra gang til gang. I enkelte tilfeller kan slike svar skape presedens som gir utfordringer ved senere anledninger.

Et annet aktuelt eksempel er de endrede reglene for oppfølging av sykmeldte. -Vi har utviklet et nettbasert personalsystem spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter som blant annet sørger for at bedriftene etterlever de nye reglene, sier Rønning.

Gjenskape vekst
Infotjenesters langsiktige strategi handler om å utvikle produkter og tjenester som bidrar til at lederne får mer tid til verdiskapende arbeid og bruker mindre tid på rutineoppgaver og administrasjon.

- Gasellene er ofte "unge" bedrifter som har hatt sterk vekst de første driftsårene. For å gjenskape vekst bør ledere rette fokus mot systemer og prosesser internt i virksomheten. Mange av våre produkter vil hjelpe ledere i Gasellebedrifter til en enklere og mer effektiv hverdag, sier Rønning

Dette er en Gaselle
En Gaselle-bedrift er en betegnelse innført av avisen Dagens Næringsliv for norske bedrifter med ryddig økonomi og jevn omsetningsøkning over flere år. Av alle aktive bedrifter med omsetning over én million kroner er det kun cirka 5 prosent som får denne betegnelsen hvert år.

Dagens Næringsliv velger årlig ut Gaselle-bedrifter etter disse kriteriene:
- levert godkjente regnskaper
- minst doblet omsetningen over fire år
- omsetning på over en million kroner første år
- positivt, samlet driftsresultat
- unngått negativ vekst
- organisert som aksjeselskap

Er du leder med personalansvar?

Da er du kanskje interessert i å vite at vi nå har lansert en eksklusiv serie med webinarer for ledere! For kun 99 kroner i måneden vil du få tilgang til minimum 12 webinarer i året. Første webinar er gratis og uforpliktende. 

Webinarene er spesialtilpasset ledere, både når det gjelder tematikk og format. I webinarene vil ulike fageksperter ta for seg noen av de mest relevante problemstillingene innen HR og ledelse - med en praktisk tilnærming.

Les mer om programmet og meld deg på her!