Lett å miste trygderettigheter hvis du er mye i utlandet
DRAMATISK: Det kan være dramatisk å miste trygderettighetene hvis man blir alvorlig syk, skriver Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Lett å miste trygderettigheter hvis du er mye i utlandet

De fleste forbinder ikke utenlandsopphold med stor økonomisk risiko, så lenge man har en god reiseforsikring. Mange tenker ikke på at de raskt kan miste medlemskapet i folketrygden.

     

De som bor og arbeider i Norge, er pliktig medlem av folketrygden og dermed sikret hjelp fra helsevesenet og en del trygdeytelser når de blir syke, arbeidsledige, arbeidsuføre og slutter å arbeide pga. alder. Premien til staten betales via skatten. Når kan vi miste disse rettighetene? Det er flere muligheter for det og i dette innlegget skal jeg gi deg noen tips om hvor lett det faktisk er å falle utenfor.

Oppholder du deg mer i utlandet enn i Norge?

Hvis svaret er ja på dette spørsmålet, vil jeg absolutt anbefale deg å lese resten av artikkelen!

Det følger av folketrygdloven § 2-1 siste ledd at vilkåret for opprettholdelse av medlemskap i folketrygden som bosatt, betinger at du oppholder deg minst 1 dag mer i Norge enn i utlandet i løpet av to år. Dette har Trygderetten fortolket til 2 kalenderår.

Arbeider du i utlandet?

Det pliktige medlemskapet i folketrygden opphører som hovedregel dersom du begynner å arbeide i utlandet. Her er det imidlertid følgende unntak;

  • Når du arbeider for din norske arbeidsgiver i utlandet i under 12 måneder. Arbeidsforholdet består, du mottar lønn og arbeidsgiver er pliktig til å betale arbeidsgiveravgift av inntekten.
  • Er du EØS-borger, kan du opprettholde medlemskapet i folketrygden i inntil 24 måneder dersom du blir utsendt for å arbeide for din arbeidsgiver innen EØS-området. Det kan søkes om en lengre periode.

Hva må du gjøre dersom du oppholder deg mer i utlandet og ikke er utsendt fra arbeidsgiver?

Det pliktige medlemskapet opphører i slike tilfeller og man må enten søke om frivillig medlemskap i folketrygden eller søke om medlemskap eller forsikring i det landet man primært oppholder seg i.

Konsekvensen av manglende medlemskap i folketrygden

Det følger av folketrygdloven § 5-26 at det ikke dekkes utgifter til medisinsk behandling når sykdommen har oppstått i et tidsrom da personen ikke var medlem i folketrygden. 

Det betyr at dersom du får en alvorlig sykdom mens du ikke er medlem av folketrygden, vil du risikere ikke å få dekket utgifter i forbindelse med denne sykdommen. Heller ikke når du igjen er medlem.

Det kan gjøres følgende unntak;

  • Personer som har utvidet rett til helsetjenester til folketrygdloven § 5-24
  • Hvis Arbeids- og velferdsetaten finner det rimelig å dispensere
  • Når sykdommen ikke har gitt symptomer på ett år.

I praksis betyr dette at personer som eksempelvis oppholder seg mer i Spania enn i Norge i løpet av to kalenderår, ikke vil være omfattet av folketrygden og ikke ha rett til medisinsk behandling på det offentliges regning i Norge da man ikke lenger anses som bosatt i Norge.

De må kontakte spanske trygdemyndigheter for å tegne medlemskap der. Medlemskap i spansk trygd vil medføre at du har rettigheter til medisinsk behandling ved opphold i Norge og fulle rettigheter dersom du flytter tilbake til Norge.

Vær oppmerksom på at de fleste reiseforsikringer betinger medlemskap i folketrygden. Dersom man faller ut av folketrygden, vil reiseforsikringen heller ikke gi dekning ved sykdom og skader.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på