Lettere å bli miljøfyrtårn med HMS-håndbok

Vurderer din bedrift å bli miljøfyrtårn? En nettbasert HMS-håndbok kan hjelpe dere på veien.

     

Stadig flere norske bedrifter blir en del av sertifiseringsordningen miljøfyrtårn både for å markere et etisk standpunkt og for å oppnå konkurransefortrinn i markedet.

Fagforeningen Utdanningsforbundet begynte for et år siden på sertifiseringsarbeidet.

- Vi gjorde dette først og fremst fordi vi synes det er riktig. Vi setter klimapolitikk høyt på dagsorden og jobber med undervisning av klima og miljø i skolen. Da er det naturlig for oss å forsøke å bli en miljøfyrtårns bedrift, sier HR-rådgiver og miljøkoordinator Tom Chr Axelsen i Utdanningsforbundet.

De har fra før av en nettbasert HMS-håndbok* fra Infotjenester, og nettopp det har gjort arbeidet med miljøfyrtårnsertifiseringen enklere.

- I dette arbeidet er dokumentasjon ekstremt viktig og nesten vel så viktig som det man faktisk gjør. Konsulenten som vi bruker i arbeidet, foreslo at vi skulle bruke HMS-håndboken vi allerede har til å lagre denne dokumentasjonen. Det har vært veldig praktisk for oss, sier Axelsen.

- Anbefaler alle å gjøre dette
Miljøkoordinatoren har bare noen få møter og punkter igjen før de vil søke om sertifiseringen.

- Vi håper å bli ferdige rett før påske slik at vi kan bli sertifisert denne våren, sier Axelsen som anbefaler andre norske bedrifter å gå i deres fotspor.

- Jeg vil anbefale alle å gjøre dette. Hvis man er god på miljø, så er dette en fin måte å få dokumentert det på. Og hvis man har et forbedringspotensiale, så handler det om å få inn noen som kan veilede deg i hva man bør gjøre. Både på avfallshåndtering, energi og papirbruk så er det penger å spare på å være mer miljøvennlig, sier Axelsen.

- Skal lønne seg for bedriftens økonomi
Over 3700 norske virksomheter har allerede blitt sertifisert som miljøfyrtårn. Ordningen har blant annet som mål at den skal være lønnsom for bedrifter på flere nivåer.

- Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig, skriver Stiftelsen Miljøfyrtårn på sine hjemmesider.

Du kan lese mer om ordningen på miljofyrtarn.no.

* Nettbasert HMS håndbok fra Infotjenester samler og synliggjør virksomhetens rutiner, kartleggingsmetoder, skjemaer og handlingsplaner i en innholdsstruktur som er bygget opp rundt krav til dokumentasjon i Internkontrollforskriften. Håndboken linker til aktuelle lover, regler og forskrifter som Infotjenester holder oppdatert. HMS-håndboken kan også være til hjelp for deg dersom du skal søke om ISO-sertifisering. Her kan du lese mer.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!