Lønnsomt å være sykmeldt fremfor arbeidsledig

Lønnsomt å være sykmeldt fremfor arbeidsledig

En ansatt som blir sykmeldt dagen før bedriften nedbemanner kan motta 200.000 kroner mer det første året enn en som blir sagt opp eller permittert. Eksperter tror arbeidstakere spekulerer.

     

Sykepengeordningen gir arbeidstakere rett til sykepenger tilsvarende 100 prosent av lønnen opp til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden i ett år.

Arbeidstakere som blir arbeidsledige mottar maksimalt 62,4 prosent av sin tidligere inntekt, også det opp til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Det betyr at en arbeidstaker som tjener 6G eller mer i 2017 vil få 555.456 kroner som sykmeldt og 346.605 kroner som arbeidsledig det første året – en forskjell på nesten 209.000 kroner.

Følger økningen i arbeidsledigheten

Samtidig viser en ny rapport fra Nav at økningen i antallet som fullfører et år med sykmelding har økt i takt med arbeidsledigheten i de mannsdominerte industri- og anleggsyrkene på Sør- og Vestlandet, skriver NRK.

Nav mener statistikken må ses i sammenheng med nedgangen i oljebransjen og de mannsdominerte yrkene.

Verken Nav eller forskerne tviler ifølge NRK på at det finnes arbeidstakere som utnytter systemet, fordi det er økonomisk lønnsomt å være sykmeldt i stedet for arbeidsledig.

Stemmer med Infotjenesters erfaring

Infotjenesters rådgivere hjelper daglig mange arbeidsgivere med problemstillinger knyttet til sykefravær. HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier funnene stemmer med hans erfaringer fra samtaler med arbeidsgivere.

- Det er mange arbeidsgivere som opplever at det blir levert inn sykmeldinger i etterkant av et varsel om permitteringer eller oppsigelser. Det er vanskelig å si i hvilken grad det er en sammenheng mellom sykmeldingene og varselet om nedbemanning, men det er mange arbeidsgivere som stiller spørsmål om det, sier Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Skuffet utvalgsleder

Professor Arnstein Mykletun ledet ekspertutvalget som i 2010 leverte en rapport om tiltak for å redusere sykefraværet. I rapporten slo utvalget fast at sykelønnsordningen skaper en urimelig forskjellsbehandling mellom personer som blir sykmeldt like før eller like etter en oppsigelse/permittering.

Likevel har det ikke skjedd noen endring i sykepengeordningen siden den gang.

Mykletun sier til NRK at han ikke tviler på at det finnes arbeidstakere som utnytter systemet.

- Vi må nok regne med at det skjer i noe omfang. Systemet vårt baserer seg veldig mye på tillit til vurderinger fra helsepersonell, men det er jo mye debatt om hvorvidt den kontrollfunksjonen faktisk fungerer. Én lege kan si nei, og en annen kan si ja. Det finnes faglitteratur på at folk «shopper rundt» etter leger for å få den sykmeldingen man vil, påpeker Mykletun til NRK.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.