Lover å gjøre regelverket enklere å tolke

Hva er «lav kontingent» eller en «bagatellmessig rabatt»? Uklare begreper skaper problemer både for maskiner og mennesker. Digitaliseringsministeren lover å ta tak i problemet.

     

Skattereglene er full av begreper som er overlatt til tolkning.

Denne uken fikk vi noen nye avklaringer av hvordan de nye reglene for naturalytelser skal forstås. Her finner vi blant annet begrepet «lav kontingent», sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

- I avklaringen fra skattedirektoratet heter det at dersom en rabatt er allment tilgjengelig for eksempel gjennom medlemskap i et boligbyggelag, så er den ikke skattepliktig. En av forutsetningene er at det er «ingen eller lav kontingent», og her er OBOS og Turistforeningen nevnt som eksempler. Et kjapt søk på nett viser at et års medlemskap i Turistforeningen koster 695 kroner, mens et medlemskap i Obos koster 200 kroner i året. Betyr det at 700 kroner i årlig er «høy» kontingent, eller er 1000 kroner kanskje en naturlig grense, spør Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Svaret er det opp til den enkelte arbeidsgiver å vurdere.

Hva er bagatellmessig?

Øren sier eksemplene på slike begreper i skattereglene er mange. Bagatellmessig er et annet ord som går igjen ofte.

- Vi har for eksempel skatteregler som sier at oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi til ansatte og kunder ikke er skattepliktige. Her er det ingen beløpsgrense, men blomster, konfekt og «rimelig» vin er nevnt som eksempler. Mens en blomsterbukett gjerne koster over 500 kroner, vil vel de færreste si at en vinflaske til 500 kroner er rimelig, men dette kommer jo an på øyet som ser. Når vi samtidig ser i den siste avklaringen at rabatter helt ned i 50 kroner for innkjøp av vaskeartikler fra en leverandør ikke vurdert som bagatellmessige, er det ikke helt enkelt for arbeidsgivere å vite hvor man skal legge lista, sier Øren.

Om ikke det var nok, er også begrepet «helt bagatellmessig» nå brukt som kriterium for at bonuser og kickbacks skal være skattefrie. Hva som eventuelt skiller «helt bagatellmessig» fra bare «bagatellmessig» er det opp til den enkelte å tolke.

Problematisk av mange grunner

Infotjenesters økonomirådgiver mener denne begrepsbruken er problematisk av flere grunner.

- At begreper som høy, lav, bagatellmessig, beskjeden og rimelig brukes i skattereglene gjør det naturligvis vanskelig og ikke minst tidkrevende for lønnsmedarbeidere å vurdere når det skal trekkes skatt og ikke. Det burde være unødvendig at en lønnsmedarbeider bruker tid på å søke opp hva medlemskontingenten i Turistforeningen er, for å vurdere om rabatten til en ansatt er skattepliktig eller ikke, mener Øren.

 - Et vel så stort problem er at dette umulig kan digitaliseres. Når det nå stadig oftere er datasystemer som skal håndtere denne informasjonen, blir det umulig å ha et regelverk som er basert på skjønn. Da må det programmeres inn om 700 kroner er å se på som «lav kontingent» eller ikke, systemet kan ikke selv vurdere hva som er innenfor og utenfor, sier Øren.

Digitaliseringsministeren vil ta tak

I forbindelse med at digitaliseringsminister Nikolai Astrup besøkte Infotjenester nylig, lovet han å se nærmere på denne måten å utforme regelverk på.

- Ja, det er noe jeg skal jobbe med. Vi skal legge frem en ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor om ikke lenge, og der kommer hensynet til digitaliseringsvennlig regelverk til å stå helt sentralt. Skal vi klare å digitalisere, så må lovgiver også på banen. Vi må sørge for at de lovene vi lager er digitaliseringsvennlig. Vi kan ikke bruke begreper som gjør at det er opp til utvikleren av programvaren å måtte tolke lovgivers intensjon, sier Astrup til Infotjenester.

Må jobbe på tvers

Selv om digitaliseringsministeren formelt er tilknyttet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, lover han å jobbe med dette på tvers av departementer og direktorater.

- Jeg har et tverrgående ansvar for digitalisering i offentlig sektor og det betyr at jeg må se det på tvers av de siloene som departementer og underliggende etater representerer. Så vil det naturligvis bety at jeg må engasjere mine kolleger i andre departementer også, men det er alle innstilt på, fordi dette kommer til å bli et viktigere og viktigere tema når stadig flere tjenester blir digitale.

Så du kan love å ta tak i hva en lav sats egentlig betyr?

- Det bør vi absolutt få klarhet i. Forskjellen på høy og lav kommer vel an på øyet som ser, og sånn kan det i og for seg ikke være, sier Astrup.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!