Mangler kunnskap om nedbemanning

Mangler kunnskap om nedbemanning

I mange bransjer nedbemannes det kraftig for tiden. Kunnskapen er imidlertid mangelfull, viser en ny undersøkelse Respons Analyse har gjort for NITO.

     

Arbeidsledigheten har steget betydelig det siste året, som følge av dårlige tider og store nedbemanninger i mange bransjer. De siste SSB-tallene viser at arbeidsledigheten i juni var 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

I en ny undersøkelse Respons Analyse har gjort for NITO blant 500 norske ledere, kommer det frem at kunnskapen om nedbemanning er mangelfull.

En fjerdedel mangler kompetanse

I følge undersøkelsen, svarer åtte prosent at de planlegger nedbemanning det kommende året. Samtidig er svarer en av fire ledere at de ikke har den nødvendige kompetansen til å håndtere oppsigelser.

- Hvis en leder ikke har kunnskap og forståelse for dette kan det gjøre en vanskelig situasjon enda verre for den som mister jobben, sier NITO-president Trond Markussen.

HR håndterer prosessen

I følge undersøkelsen er det HR som i størst utstrekning håndterer nedbemanningsprosessene. 54 prosent svarer at HR kommer til å håndtere en eventuell nedbemanning. 16 prosent sier at de kommer til å håndtere prosessen alene; og det er særlig toppledere i små private virksomheter som svarer dette.

Særlig bedrifter innen olje og gass, og bedrifter med mer enn 150 ansatte svarer at det er HR som styrer prosessen. Bare 10 prosent sier de vil bruke ekstern juridisk bistand i en eventuell nedbemanningsprosess.

Mest usikre på permittering

På spørsmål om hvorvidt lederne er enige i at «jeg har den nødvendige kompetansen til å håndtere oppsigelser» svarer gjennomsnittet 3,6 på en skala fra 1-6. På tilsvarende spørsmål knyttet til permittering er gjennomsnittet bare 3,3.

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. En dag for deg som jobber med HR/personal og en for deg som jobber med lønn. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding