Mener politikerne skaper politikerforakt
UHELDIG FORSKJELLSBEHANDLING: Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad mener det er urimelig at stortingspolitikerne har laget egne regler for seg selv.

Mener politikerne skaper politikerforakt

Mens enkelte ansatte i forsvaret som pendler får en skatteøkning på 100.000 kroner i år, har stortingspolitikerne vedtatt at regelen ikke skal gjelde dem selv.

     

Flere medier har i det siste fortalt om hvordan skjerpede skatteregler slår ut for ansatte i Forsvaret som pendler. Enkelte ansatte får opp til 100.000 kroner i økt skatt med det nye regelverket som gjelder fra 2019.

- Bakgrunnen er at beløpsgrensen på kr 97 000 fra og med 2019 skal gjelde for alle pendlere og at denne grensen nå skal gjelde for alle typer transportkostnader, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Gjelder ikke politikerne

Mange stortingspolitikere er i en tilsvarende situasjon som ansatte i Forsvaret, ved at de pendler langt hjemmefra for å jobbe. Likevel får de ikke den samme skatteskjerpelsen.

- Stortingspolitikerne har sørget for at denne begrensningen ikke gjelder dem selv. I 2013 vedtok nemlig Stortinget at alle reiser som stortingsrepresentanter foretar for å besøke hjemmet sitt skal regnes som yrkesreiser. Det betyr at de får 125 % høyere skattefri sats dersom de bruker bil, og det er ingen øvre beløpsgrense. Dette er en uheldig forskjellsbehandling, mener Elvestad. 

Mange hadde motforestillinger

Da denne spesialregelen som bare gjelder for stortingsrepresentanter ble vedtatt i 2013 manglet det ikke på motforestillinger og innvendinger fra skattemiljøet. Elvestad var blant dem som reagerte.

- Representantene kom med mange bortforklaringen den gangen, og jeg forventer bortforklaringer denne gangen også. Jeg ser at representanter fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå vil ta saken opp med regjeringen, og det er bra, men jeg vil minne om at disse partiene stemte for å forskjellsbehandle politikerne på denne måten i 2013. Det blir spennende å se om de vil stemme annerledes hvis det tas opp på nytt, sier Elvestad.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg