Mer kontroll fra arbeidstilsynet

Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner som skal brukes til ytterligere fokus på kampen mot sosial dumping i arbeidslivet. Det er klart når revidert nasjonalbudsjett legges frem fredag 13. mai.

     

På selveste 1. mai meldte statsminister Jens Stoltenberg og regjeringen at Arbeidstilsynet får en ekstrabevilling på 10 millioner kroner når revidert nasjonalbudsjett legges frem. Det skjer den 13. mai.

- Flere avsløringer om brudd på arbeidsmiljøloven, spesielt innenfor helsesektoren og bemanningsbyråer, viser hvor nødvendig det er med et effektivt og synlig Arbeidstilsyn, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Også tidligere har Arbeidstilsynet blitt styrket etter gjennomføringen av regjeringens to handlingsplaner mot sosial dumping.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sier i en kommentar arbeidsgiverne har det selvsagte ansvaret for forsvarlig drift og at ikke ansatte blir utnyttet.

- Men det er tydelig at Arbeidstilsynet trengs for å sikre et seriøst arbeidsliv. Prioriteringen av innsatsen som nå gjøres mot bemanningsbransjen og helsesektoren er ressurskrevende. Derfor er det viktig at vi nå styrker Arbeidstilsynet ytterligere, sier Bjurstrøm.

Simployer gjør det enkelt å være god på HMS! 

Usikker på hvordan dere gjennomfører HMS-arbeidet i praksis? Vår erfaring er at det ikke er så mye som skal til, hvis man bare bruker tid på de riktige tingene.

LES MER HER