Få krever ny ferie etter sykdom

Få krever ny ferie etter sykdom

Bedrifter Infotjenester har snakket med har merket lite til at det har blitt lettere for arbeidstakere å kreve ny ferie etter sykdom.

     

Etter en regelendring i sommer, har arbeidstakere nå mulighet til å kreve ny ferie etter bare én dags sykdom i ferien.

I Aftenposten er det lite som tyder på at regelendringen vil få noen konsekvenser. Mediebedriften har drøyt 600 ansatte, men har kun fått noen få henvendelser som kan knyttes til regelendringen i ferieloven.

- Jeg kjenner konkret kun til ett tilfelle, men vet at det har kommet noen flere spørsmål til vår personalavdeling. Det jeg kan si helt sikkert er at det ikke har gjort noe stort utslag hos oss, sier organisasjonsdirektør i Aftenposten, Nina Christin Yttervik.

Få tilfeller

Yttervik forteller at bedriften sjelden får krav om ny ferie på bakgrunn av sykdom.

- Generelt er det sjelden det skjer, men når det inntreffer så erfarer vi at det er fordi den det gjelder har vært syk over en lengre periode. Det er en god regel at arbeidstakerne kan få ny ferie om ferien skulle bli ødelagt av sykdom.

Nina Christin Yttervik har inntrykk av at det skal litt til før ansatte krever ny ferie.

- Vi vet jo ikke om denne regelendringen vil endre folks holdninger til å kreve ny ferie, men nå skal det mye til før det kreves. Mitt inntrykk er at de fleste takler en eller to sykedager når de er på ferie.

Har informert ansatte

I DNB er de klar over endringen, og leder for arbeidsgiveransvar i HR, Ole Christian Solberg, forteller at regelverket er godt kjent i bedriften.

-Vi kjenner ikke til at vi har fått spørsmål eller henvendelser som følge av endringer i ferieloven, men info om dette ligger lett tilgengelig for ledere og ansatte på HR-sidene på intranettet vårt. Regelverket er godt kjent i organisasjonen. Hvis noen har rett på utsatt ferie som følge av legitimert sykefravær, så får de det. Hvor mange som søker har vi imidlertid ikke tall på, men tror ikke dette er veldig utbredt.

Lite sykdom

Nettpartner har rundt 400 ansatte og HR-sjef Hanne Kvernmo kjenner ikke til at bedriften har mottatt noen henvendelser på bakgrunn av regelendringen.

-Vi gjorde oss opp noen tanker da vi ble gjort oppmerksomme på endringen, men så langt har vi ikke merket noe. De fleste hos oss jobber ute, og sykdom forekommer som regel om vinteren. Hovedvekten av ferie tas ut om sommeren, og da er folk stort sett friske. Det er selvfølgelig ansatte som blir syke, men da er det som regel for lengre perioder, og de kommer jo uansett, sier Kvernmo.

Park & Anlegg AS har også lite sykdom blant sine 155 ansatte. Bedriften har ikke fått noen krav om ny ferie i sommer.

-Vi har ikke fått noen henvendelser om dette så langt. Det har ikke vært utbredt før, og vi tror ikke det vil endre seg framover heller, sier Line Røising. Det er også holdningen hos andre bedrifter.

Nina Christin Yttervik i Aftenposten tror ikke den ferske regelendringen har sunket inn hos alle, men at det vil bli mer kjent og innarbeidet i folks bevissthet etter hvert.

-Uansett tror jeg ikke endringen vil bety problemer for oss, avslutter organisasjonsdirektøren i Aftenposten.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.