MYSEN TAKSERVICE AS velger Simployer på Håndbøker og HRM system

MYSEN TAKSERVICE AS velger Simployer på Håndbøker og HRM system

Løsningen til Mysen Takservice AS omfatter skybasert løsning for Personalregister, Dokumentarkiv, Ferie, Fri/permisjoner, Sykefravær, Kompetanse og digital Personalhåndbok.

     

«Hadde vi ikke investert i Simployer HRM-løsning, ville vi se oss nødt til å ansette en ekstra person på 50%, for å holde tritt med administrasjon av vårt personell.»

- Kjetil Eggen-Diskerud – Daglig Leder

Om MYSEN TAKSERVICE AS

 

Vi produserer og monterer pipehatter, luftehatter, mønekammer, takfotbeslag, vindskibeslag, gesimsbeslag, vindus-beslag, røykrør, ytterveggskapper, ovns-beslag, sne-sikring og mye mer.

Vi leverer og monterer ventilasjonsanlegg, takrenner, ståltak, sarnafil, snesikringer, feieplattformer, takstiger, osv.

Vi utfører piperehab. og bruker Dantherm som vår leverandør.

I tillegg utfører vi service og rengjøring av ventilasjon.

Nedslagsfeltet vårt er Østfold, Akershus og Oslo.