Nå bør du avtale sommerferien

Nå bør du avtale sommerferien

Selv om det bare så vidt har begynt å bli vårstemning ute, så bør du i løpet av kort tid ha kontroll på sommerferien i din virksomhet.

     

fredag 8. mars 2013

Ferieloven slår nemlig fast at arbeidstaker kan kreve å få beskjed om ferietidspunktet senest to måneder før ferien starter.
Hvis de første går ut i sommerferie i din virksomhet ved St.Hans, skal dette altså etter lovens hovedregel være klart og formidlet til arbeidstaker senest 23. april.

Dersom ansatte normalt starter sommerferien enda tidligere, så begynner dere å få veldig dårlig tid dersom dere ikke har kontroll på planleggingen av sommerferien.

Så hva gjør du dersom du er litt bakpå?

1. Ferieønsker
Sett en frist for når arbeidstaker kan komme med sine ønsker, og kommuniser denne ut til hele avdelingen/virksomheten. Selv om det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferie innenfor lovens rammer, så har ansatte rett på å fremme ønsker for når de ønsker å avvikle ferien sin.

2. Bemanningsvurdering
Når alle ferieønskene har kommet inn, vurderer du arbeidstakernes ønsker opp mot behovet for bemanning.

3. Dialog
I de tilfellene der arbeidstaker ikke kan få ferie på ønsket tidspunkt, justeres dette av arbeidsgiver i dialog med arbeidstakerne. For å unngå misnøye og urettferdig behandling av de ansatte, er det viktig at du har en oversikt over hvem som tidligere har måttet fravike sine ønsker i sommerferien eller ved andre høytider. Dersom du ikke har kontroll på dette, risikerer du at noen ansatte til stadighet blir nektet ferie når de ønsker det mens andre alltid får førstevalget sitt.

4. Kunngjøring
Når ferieplanen så er klar, må du sørge for å spre den ut i avdelingen/virksomheten. Og det skal altså som hovedregel skje minimum to måneder før ferieavviklingen starter. Denne regelen gjelder enkeltvis for hver ansatt. Det betyr at dersom en medarbeider skal ha sin sommerferie fra 1. juni, skal vedkommende ha beskjed om dette senest 1. april. Men den andre medarbeideren som skal ha ferie først 1. juli, trenger ikke få beskjed om dette før senest 1. mai.

Husk også at feriedager som de ansatte har til gode ved årets slutt, blir overført til neste ferieår. Dette er arbeidsgivers ansvar. I tilfeller der ansatte har mer ferie til gode ved årets slutt enn det loven tillater at avtales overført (2 uker), så vil ferien likevel bli med inn i neste ferieår. Den forsvinner ikke.

Hva betyr det for deres virksomhet? Dersom det er ansatte som ikke kommer med ferieønsker for sommeren, må du utfordre dem på når de har planer om å ta ut den resterende ferien for inneværende ferieår. Hvis ikke, kan du havne i en situasjon der en eller flere i virksomheten plutselig har så mye ferie til gode at de blir borte fra jobb i flere måneder.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.