Nå endres reglene for naturalytelser
Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren

Nå endres reglene for naturalytelser

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å endre reglene for beskatning av naturalytelser som gaver, personalrabatter, fri avis og overtidsmat. Endringene medfører økte byrder for arbeidsgiver, økt skatt for de ansatte og behov for gjennomgang av interne rutiner og avtaler.

     

Dagens regelverk legger opp til at den som gir gaver, rabatter o.l. også skal rapportere dette, trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift. Gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å flytte disse pliktene over til arbeidsgiver.

Dette vil da bety at kunder og leverandører som gir gaver til en ekstern person må gi beskjed til dennes arbeidsgiver, slik at de kan foreta korrekt lønnsrapportering. Som en følge av dette vil arbeidsgiver få regningen på arbeidsgiveravgiften, og i mange tilfeller vil det medføre at gaven blir skattepliktig, noe den ikke ville vært etter dagens regelverk.

- I dag vil mange gaver være skattefrie fordi de har en verdi inntil kr 1 000. Med de nye reglene vil ikke denne grensen kunne benyttes, slik at alle gaver som ikke er av bagatellmessig verdi blir skattepliktige for mottakeren, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Må betale mer skatt

Dette vil derfor medføre at ansatte som mottar gaver fra andre enn egen arbeidsgiver, må betale mer i skatt som en følge av denne omleggingen.

- I Norge har vi ca. 2,6 millioner arbeidstakere. Hvis vi tar et forsiktig anslag og sier at 10% av disse årlig mottar gaver fra kunder og leverandører på kr 1 000, så vil det bety en økt skattebelastning på minst 114 millioner kr. Det vil også bety at nærmere 40 millioner kr i arbeidsgiveravgift tvinges over på arbeidsgiver, for gaver som en annen part har gitt, sier Øren.

 

Artikkelen fortsetter under videoen. 

Innskjerping på flybonuspoeng og lignende ordninger

Mange bruker nok bonuspoeng opptjent på tjenestereiser til privat bruk. Dette er skatteplikt også etter dagens regelverk, men i det forslaget som ligger i statsbudsjettet skisseres det en innskjerping på dette området. Det vil være arbeidsgiver som har ansvaret for å innrapportere dette og trekke skatt, men man vil være helt avhengig av at de ansatte selv opplyser om poeng som er benyttet privat. Forslaget legger ikke opp til å pålegge flyselskaper o.l. å informere arbeidsgiver om dette.

- Korrekt beskatning av privat bruk av bonuspoeng byr på flere utfordringer i praksis. For det første er man avhengig av at de ansatte informerer om dette, og for det andre så må bonusuttaket verdsettes til et kronebeløp. Det betyr at man for eksempel må finne ut hva en tilsvarende flyreise hadde kostet i penger. Her vil nok mange arbeidsgivere oppleve et betydelig merarbeid, sier Øren.

Behov for nye rutiner og avtaler

Som en følge av endringen vil nok mange arbeidsgivere vurdere å endre rutiner for ansattes mulighet til å motta gaver og rabatter av kunder og leverandører. Det kan være alt fra forbud mot å ta imot slike ytelser til en praksis der man plikter å levere inn gavene til arbeidsgiver. Dette kan gjøres ved å endre retningslinjer og bestemmelser i personalhåndbøker, eller ved å ta det inn i arbeidsavtaler. 

Forslagene skal behandles i Stortinget gjennom revidert nasjonalbudsjett, og Stortinget vil kunne gjøre endringer i forslaget fra regjeringen. 

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!