Nå er siste mulighet til å klage på skatten

Hvis du fikk skatteoppgjøret i oktober og har oppdaget feil, har du bare dager igjen før klagefristen utløper.

     

onsdag 16. november 2011

30. november går klagefristen ut for personer som fikk skatteoppgjør i oktober. Er du blant dem som fikk oppgjøret i juni, august eller september, så har fristen utløpt for lenge siden.
Dersom du mener det er feil ved likningen din, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregning av skatter og avgifter, må du sende inn en klage.

I klagen må du klart få frem hva som er feil og hvorfor det er feil. Klagen kan enten sendes inn elektronisk via skatteetaten.no, eller du kan skrive ut klage i altinn.no og sende den i brev til skattekontoret.

Les mer om klager på skatteoppgjøret på skatteetaten.no

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.