Regjeringens regnskapsforglemmelse rettet opp (NB! Nye overgangsregler)

Regjeringens regnskapsforglemmelse rettet opp (NB! Nye overgangsregler)

Etter en forglemmelse før jul, vedtok Finansdepartementet 24. januar at regnskapsmateriale eldre enn 5 år kan makuleres fra 1. februar. Den 28. januar ombestemte de seg, og vedtok overgangsregler.

     

fredag 24. januar 2014 Knut Arild Vold

Da regjeringen like før jul sanksjonerte loven om halvert oppbevaringstid for regnskapsmateriale fra 10 til 5 år, "glemte" de å sette ikrafttredelsesdato.

Dermed trådte ikke regelendringen i kraft ved nyttår, slik det var varslet i statsbudsjettet for 2014.

- Det har vært en del forvirring rundt dette, og mange kunder har den siste tiden ringt oss og spurt om man kan makulere regnskapspapirene eller ikke, sier Infotjenesters regnskapsrådgiver Espen Øren.

Nå er datoen fastsatt

I statsråd fredag 24. januar ble ikrafttredelsesdatoen satt til 1. februar 2014.

Samtidig ble adgangen til å gi overgangsregler delegert til Finansdepartementet.

Disse ble vedtatt 28. januar og innebærer at man minst må vente til 1. august 2014 med å kaste bilag.
Les mer på Finansdepartementets sider.