Når utlendinger pendler

Utlendinger som jobber i Norge får ofte dekket bolig, kost og hjemreiser. Da gjelder andre regler enn ved vanlig lønn. Se behandlingsreglene her.

     

I et reelt eksempel hentet fra Infotjenesters supporttjeneste fikk noen polske arbeidstakere dekket:
• Fri bolig til disposisjon i Norge
• 2.000 kroner i måneden til dekning av kost i Norge
• Betaling av reiser til hjemlandet

Disse reglene gjelder:
• Utlendinger på arbeid i Norge kan på gitte vilkår få dekket merutgifter til kost, losji og besøksreiser uten skatteplikt
• Utlendingen kan ikke samtidig kreve standardfradrag ved ligningen, og må ha skattekort uten standardfradrag
• Skattekort i tabellseriene 7100 og 7200 inneholder ikke standardfradrag, mens skattekort i tabellserien 7300 eller høyere gjør det
• Utlendingen må ha pendlerstatus - bosatt i EU, Island eller Liechtenstein og fylle kravet til å betraktes som EØS-pendler
• Eventuelt pendlerstatus ved å være bosatt i andre land uten å anses skattemssig bosatt i Norge (begrenset skatteplikt)

Slik innberetter du i eksempelet over:

Fri bolig
Det finnes en sats på 29 kroner døgnet for delt/eget rom, men denne kan ikke brukes her. Verdien av fordelen av fri bolig må fastsettes av skattekontoret. Denne kan dekkes trekkfritt hvis polsk arbeidstaker har pendlerstatus og har skattekort uten standardfradrag, det vil si i tabellserie 7100 eller 7200. Innberetning i kode 526.

Dekning av kost
Utfordringen er å avklare trekkplikt, avgiftsplikt og å finne riktige lønnskoder og trekkoder. Dokumentert utgift etter regning kan dekkes trekkfritt hvis polsk arbeidstaker har pendlerstatus og har skattekort uten standardfradrag. Innberetning i kode 525. I tillegg beskattes den polske pendleren for kostbesparelse med 79 kroner pr døgn, som arbeidsgiver må innberette i kode 143-A.

Hjemreiser
Dokumenterte utgifter til hjemreiser kan dekkes trekkfritt hvis polsk arbeidstaker har pendlerstatus og har skattekort uten standardfradrag. Innberetning i kode 724. Ofte har forskjellige arbeidstakere forskjellige tabellkort. Tabellserien 7300 eller høyere innholder standardfradrag.

PS! For ordens skyld: Reglene er generelle for hele EU/EØS - det er altså ingen spesifikke regler for Polen.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg