NAV innrømmer feil praksis rundt foreldrepenger

NAV innrømmer feil praksis rundt foreldrepenger

En rekke Infotjenester-kunder er frustrerte fordi fedre får avslag på foreldrepenger lenge før permisjonen starter. Årsaken er manglende inntektsopplysninger. Men nå innrømmer NAV feil praksis.

     

torsdag 29. november 2012 Kamilla Lunde Sørli

På vår fagsupport og på kurs snakker vi hvert år med tusenvis av lønns- og personalmedarbeidere som jobber tett opp mot NAV. Et tema som har dukket opp gjentatte ganger i 2012, er problemstillinger knyttet til NAVs praksis rundt innhenting av inntektsopplysninger ved krav om foreldrepenger.
I saker der NAV mottar søknad om foreldrepermisjon uten dokumentasjon på inntekt, sender de ut et varsel til arbeidstaker med klar beskjed om at inntektsopplysninger må leveres NAV for å få rett på foreldrepenger i permisjonsperioden.

Først og fremst et problem for fedre
Dette problemet har stort sett vært knyttet til fars søknad om foreldrepenger. Når mor og far søker om foreldrepermisjon samtidig, er det normalt mange måneder igjen til far skal ta ut sin permisjon. Hovedregelen er at fars inntekt måneden før han går ut i permisjon skal avgjøre grunnlaget for foreldrepenger.

Arbeidsgivere og arbeidstakere opplever derimot at NAV etterspør fars inntektsopplysninger lenge før han skal ut i permisjon. Og dersom de ikke får det innen en frist de oppgir, så avslår NAV kravet om foreldrepenger.

Dette opplever kundene våre som helt urimelig, og en større virksomhet forteller til Infotjenester at de daglig må skrive 10-20 inntektsopplysningsskjemaer for hånd fordi lønnssystemet kan skrive ut inntektsopplysningsskjemaet tidligst måneden før foreldrepermisjonen starter.

Vi i Infotjenester har ikke funnet noen hjemmel for at NAV skal kunne håndtere krav om foreldrepenger på denne måten. Tidligere i høst sendte vi derfor et brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet der vi beskrev kundenes opplevelser og ba dem avklare om dette var riktig praksis.

NAV lover å endre praksis
Denne uken fikk vi svar. Og kundene våre får full støtte.

- Nav skal ikke avslå kravet med begrunnelse om at vi ikke har de nødvendige opplysningene for å få fattet vedtak i saken, skriver ytelsesdirektør Kjersti Moland.

Hun erkjenner at årsaken til at det ikke kan fattes et vedtak om utbetaling av foreldrepenger, er behovet for ferske inntektsopplysninger.

- I slike tilfeller skal det hverken bes om dokumentasjon innen kort tid eller gis avslag på søknaden. NAV skal vente med å be om inntektsopplysninger til dato for uttaket av fedrekvoten nærmer seg, presiserer Moland.

Hun lover at Arbeids- og velferdsdirektoratet innen kort tid vil presisere retningslinjene for behandling av disse sakene. I tillegg vil de presisere på søknadsskjemaet når far bør sende sin søknad om foreldrepermisjon til NAV.

NAV skal nå altså endre sin praksis etter innspill fra våre kunder. Det viser at det nytter å synliggjøre utfordringer dere sitter med i den praktiske jobbhverdagen.