NAV trekker varslede bøter

Flere tusen arbeidsgivere kan puste lettet ut etter NAVs helomvending.

     

tirsdag 3. januar 2012

I høst fikk over 21.000 arbeidsgivere varsel fra NAV om at de risikerte å måtte bla opp flere tusenlapper på grunn av manglende oppfølging av sykmeldte.

I forbindelse med at nye regler i oppfølging av sykmeldte ble innført 1. juli i år, innførte også Arbeidsdepartementet for første gang et sanksjonssystem knyttet til fraværsreglene. Arbeidsgivere risikerer nå å få et gebyr på 5.000 kroner hvis de ikke lager en oppfølgingsplan for sykmeldte ansatte før de har vært sykmeldt i fire uker.

Trakk sanksjonen like før jul

Men dagen før flertallet av norske arbeidstakere tok fatt på julehelgen, gjorde NAV helomvending. På regjeringen.no meldte Arbeids- og velferdsetaten at sanksjoner mot virksomheter for brudd på de nye reglene om sykefraværsoppfølging først vil gjelde etter 1. januar 2012.

Med andre ord: Alle arbeidsgivere som har fått varsel om sanksjoner før 1. januar, slipper å punge ut de 5.000 kronene.

- Dette skyldes blant annet signaler fra arbeidsgiverhold om ulike innkjøringsproblemer, skriver regjeringen.no.

Er du usikker på hvordan du skal følge opp sykmeldte? Her kan du se en demonstrasjon av HRessurs Sykefraværsoppfølging fra Infotjenester!

Beslutningen om å trekke varslene om sanksjoner sendt ut i 2011, er NHO svært glad for.

- Dette viser at NAV har vært for raske til å ta i bruk sanksjonsvirkemidlene før de har forsøkt å få på plass gode løsninger med bedriftene. Beslutningen viser at NAV har forstått den betydelige frustrasjonen våre medlemmer opplevde med de raske sanksjonsvarslene, sier direktør for arbeidslivspolitikk Svein Oppegaard i NHO.

Men fra 1. januar er det alvor

Men benådningen fra NAV bør på ingen måte bli en sovepute. Arbeidsgivere som fra og med 1. januar i år får varsel om sanksjoner, må agere. Ellers vil de få gebyrer fra NAV.

- Arbeidsgiver skal lage oppfølgingsplan og avholde dialogmøte, samt rapportere om dette. Etter 1. januar 2012 vil vi følge opp varsler med sanksjon dersom arbeidsgiver ikke følger opp pliktene etter regelverket, skriver regjeringen.no.

De bedriftene som ikke bare fikk varsel, men også ble ilagt gebyr i 2011, vil få denne summen tilbakebetalt fra NAV.

Arbeidsdepartementet forklarer helomvendingen med at det har vært utfordringer med den elektroniske rapporteringen fra arbeidsgivere til myndighetene. Det har igjen bidratt til mer manuell saksbehandling i NAV. De kommer nå til å jobbe med å øke andelen arbeidsgivere som sender inn elektroniske rapporteringsskjemaer og arbeide med å gjøre rutinene knyttet til sanksjonssystemet mer robuste.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.