Lavere sykefravær enn noensinne

Lavere sykefravær enn noensinne

Sykefraværet fortsetter å gå ned og er nå på det laveste nivået siden målingene startet i 2001.

     

- Det er gledelig å se at nedgangen i sykefraværet fortsetter, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
I går lanserte Nav nyheten om at de har åpnet opp for elektronisk innsending av oppfølgingsplan og 9-ukersrapport fra bedrifters lønn- og HR-systemer. En mulighet du nå har i HRessurs. Og i dag kommer altså statistikken som viser at arbeidsgivere og arbeidstakere nok en periode har klart å redusere sykefraværet i Norge.

5 milliarder kroner spart
Sykefraværet i andre kvartal i år er på 6,0 prosent og har gått ned hele 14,2 prosent siden andre kvartal i 2001, da partene i arbeidslivet signerte avtalen om Inkluderende arbeidsliv for første gang.

- Vi er på riktig vei mot målet i IA-avtalen om en nedgang i sykefraværet med 20 prosent. Det er viktigere enn noen gang å sikre at alle partene i sykefraværsarbeidet er på banen for å bidra til fortsatt reduksjon, sier Bjurstrøm.

Men selv om sykefraværet synker igjen, bruker både staten og norske arbeidsgivere enorme summer til sykepenger og tapt arbeidskraft. I år anslår regjeringen at Folketrygden vil måtte betale 37 milliarder kroner i sykepenger til norske arbeidstakere. Det er likevel fem milliarder lavere enn hva utgiften ville ha vært dersom fraværet var like høyt som det var på samme tid i 2001.

Privat sektor kommer bedre ut av statistikken enn offentlig sektor, som vanlig. I privat sektor var sykefraværet 5,5 prosent i andre kvartal 2012.

Kurs i oppfølging av sykmeldte
- Bedrifter i privat sektor har all grunn til å være fornøyde. Når vi går ned på virksomhetsnivå, ser vi mange gode resultater. Samtidig ser vi stor variasjon i sykefravær mellom virksomheter innenfor samme bransje, fylke også videre. Dette sier oss at det er et potensial for å redusere sykefraværet ytterligere, sier Nav-direktør Joakim Lystad til dinepenger.no.

Vanskelig å beregne sykepenger riktig?

I Faghjelp Sykepengeordningen finner du svar på spørsmålene du måtte ha, og du kan også kontakte våre juridiske HR- og ledelsesrådgivere for å drøfte dine egne problemstillinger.

Les mer og prøv gratis