- Nesten alle beregner sykepenger feil
FØLRGER IKKE REGLENE: Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier nesten ingen arbeidsgivere tar hensyn til en gjennomsnittslønn når de betaler sykepenger for korte sykefravær.

- Nesten alle beregner sykepenger feil

Nesten ingen arbeidsgivere Infotjenester snakker med beregner sykepenger etter gjennomsnittslønn ved korte sykefravær i arbeidsgiverperioden, slik regelverket krever.

     

Etter folketrygdloven har arbeidstakere krav på sykepenger basert på en gjennomsnittsberegning av lønn over en bestemt periode. Denne beregningen skal ligge til grunn for alle dager med sykefravær, helt ned til enkeltstående dager med egenmelding for egen eller barns sykdom.

Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp har i en årrekke spurt sine kursdeltakere om de beregner sykepenger på den måten lovverket krever. Det er det svært få som gjør.

- Vår erfaring er at de aller fleste betaler ut det den ansatte skulle hatt i lønn dersom de var på jobb. Mange blir overrasket når vi på kurs eller fagsupport forklarer regelverket. De har forstått det slik at de først skal benytte regelverket i folketrygdlovens § 8-28 når de fyller ut inntektsopplysningsskjemaet til Nav, sier Torp.

Svært krevende å praktisere

Infotjenesters rådgivere mener dette er praksis både i privat og offentlig sektor, og da både i kommune og stat. De spør seg om man like gjerne kunne hatt et regelverk som er i tråd med den praktiseringen som i stor utstrekning foregår i virksomhetene.

- Tilbakemeldingen fra virksomhetene er at beregning etter regelverket for alle sykefraværsdager er alt for tidkrevende og at det blir mye enklere å bare utbetale den avtalte lønnen for kortere fravær innenfor rammen av arbeidsgiverperioden, sier Torp.

Arbeidstakerne kan få for lite

Når arbeidsgiver betaler ut samme lønn som den ansatte skulle hatt for å være på jobb, kan det etter dagens regelverk føre til at arbeidstakeren får feil utbetaling.

- Etter regelverket skal arbeidsgiver basere sykelønnsutbetalingen på den gjennomsnittlige lønnen per uke som arbeidstakeren har hatt i en nærmere bestemt periode. Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg skal regnes inn i dette sykepengegrunnlaget. Det betyr at en arbeidstaker som vanligvis jobber mange ulempevakter vil få for lite sykepenger dersom arbeidsgiver betaler normal lønn uten tillegg, sier Torp.

Skaper problemer for a-meldingen

Infotjenesters jurister har lenge ment at dette regelverket burde endres, og tilpasses den måten det faktisk praktiseres. Det vil også gjøre det enklere å kutte ut inntektsopplysningsskjemaet, som arbeidsgivere bruker svært mye tid på å fylle ut.

- Det komplekse regelverket gjør at sykepengegrunnlaget ikke kan beregnes automatisk ut fra innrapportert inntekt gjennom a-meldingen. Dermed må arbeidsgivere bruke mye tid på å fylle ut inntektsopplysningsskjemaet hver gang en arbeidstaker skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-/ opplæringspenger eller omsorgspenger fra Nav.

Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått å endre dette regelverket for å tilpasse det til a-meldingen. Infotjenester leverte tidligere i år sitt høringssvar.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår