NHO kaller ny lov for "lovbestemt etterlønn"

Nå skal man få full lønn fra gammel arbeidsgiver hvis man vil jobbe for konkurrenten. "Fallskjermpåbud" er NHOs karakteristikk av lovforslaget.

     

Regjeringen har sendt på høring nye regler som vil gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere å nekte arbeidstakere å bli ansatt i eller starte konkurrerende virksomhet.

- Konsekvensen av forslaget er lovbestemt, tolvmåneders etterlønn for nøkkelpersonell. Forslaget er lite balansert. Slik etterlønn er en betydelig overkompensasjon for de beskjedne inngrep i arbeidstakers handlefrihet som en konkurranseklausul normalt vil innebære. Det er dessuten vanskelig å forstå at bonus og provisjon ukritisk skal regnes med i vederlaget, sier avdelingsdirektør Nina Melsom i arbeidsrettsavdelingen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i en artikkel på NHO.no med tittelen Fallskjermpåbud.

Lovforslaget om konkurranseklausuler
• Vil kun gjelde hvis avtalen er skriftlig
• Maksimal varighet blir 12 måneder
• Arbeidstaker har krav på kompensasjon
• Vil kun gjelde hvis særlige grunner foreligger
• I vurdering av særlige grunner skal det tas hensyn til:
- Arbeidsgivers behov for vern mot konkurranse
- Arbeidstakers stilling og varighet på ansettelsesforholdet
- Konsekvensene for arbeidstaker
• Arbeidsgiver må redegjøre for særlige grunner senest 2 uker etter oppsigelse/avskjed

Se hele lovforslaget på Regjeringen.no

Kompensasjon
Det er særlig punktet om kompensasjon NHO er misfornøyde med.

Varer klausulen mer enn 6 måneder, er det full lønn som gjelder. Under et halvt år, minimum 50 prosent av arbeidstakers vederlag på tidspunktet for oppsigelse/avskjed, i følge lovforslaget. Hvis arbeidstaker får nye arbeidsinntekter som gjør at total inntekt blir høyere enn før, heter det at arbeidsgiver kan gjøre fradrag med halvparten av det overskytende beløp. Det forutsetter at arbeidstaker rapporterer inn sine inntekter i perioden han er rammet av konkurranseklausulen.

- Full lønn gjelder uansett hvor snevert konkurranseforbudet gjøres. NHO mener arbeidstaker bare bør få vederlag der konkurranseklausulen innebærer et reelt inngrep i arbeidstakers handlefrihet, sier Nina Melsom.

Som eksempel på klausul hun mener ikke bør gi kompensasjon, nevner Melsom en konkurranseklausul som bare nekter arbeidstaker å begå rettsstridige handlinger som utnytting av forretningshemmelighetene til tidligere arbeidsgiver.

Fagorganisasjonen Akademikerne er langt mer positiv i sin høringsuttalelse, og støtter 100 % kompensasjon. Akademikerne er også motstander av at annen arbeidsinntekt skal medføre fradrag i kompensasjonen.

Avskjed
At oppsigelse og avskjed sidestilles i reglene, vekker også harme. Melsom i NHO mener Arbeidsdepartementet premierer illojalitet.

Eksempel: Arbeidstaker driver konkurrerende virksomhet i arbeidstiden, og avskjediges. Likevel har arbeidstaker rett på vederlag i 12 måneder hvis konkurranseklausulen gjøres gjeldende.

- Vederlag for at tidligere arbeidstaker skal avstå fra "sin fortsatt forbryterske virksomhet", fremstår som støtende. Hvorfor jobbe ut oppsigelsestiden når man kan motta "etterlønn" fra tidligere arbeidsgiver og samtidig komme raskere i gang med den konkurrerende virksomhet, spør Melsom.

Høringsfristen gikk ut 1. november, så det vil trolig ta noe tid før endelig lovforslag er klart.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.