NHO krever likebehandling fra NAV

- Det er viktig at ikke bare arbeidsgivere blir bøtelagt, men at NAV behandler alle parter likt og bruker sanksjoner også overfor leger og arbeidstakere, sier fungerende avdelingsdirektør Lars Jacob Hiim i NHO.

     

Det var i forrige uke Infotjenester brakte nyheten om at en lang rekke bedrifter var bøtelagt for brudd på de nye sykefraværsreglene. Saken vakte oppsikt over hele landet, og det har også vært reaksjoner i NHO-systemet. I et møte med NAV ble det gitt klare signaler tilbake, blant annet om håndhevelsen av reglene.
- Vi registrerer at flere bedrifter er ilagt sanksjoner og at muligheten til å gjøre dette ligger i lovverket. Men vi synes det er viktig at NAV viser fleksibilitet overfor arbeidsgiverne og er åpne for at vi fortsatt er i en innkjøringsperiode når det gjelder det mye regelverket. Vi har fått noen reaksjoner fra NHO-systemet, men de har mest gått på mangelen på en god elektronisk løsning for kommunikasjon med NAV, sier Lars Jacob Hiim.

Krever forbedring
NHO understreket allerede i høringsrunden før de nye reglene ble vedtatt innført fra 1. juli 2011, at det ikke var god nok balanse i regelverket og at regelbrudd kunne bli vurdert strengere for arbeidsgivere enn for leger og arbeidstakere.

- Det mente vi var uheldig og det synet har vi fortsatt. Men nå er regelverket vedtatt, og det er lite annet vi kan gjøre nå enn å forholde oss til det, sier Hiim.
Han tror arbeidsgiverne vil bli flinkere til å overholde fristene for oppfølgingsplaner og rapporter etter hvert. Hittil har mer enn 3 000 bedrifter fått forhåndsvarsel om sanksjoner fordi de ikke har greid den første fristen på 9 uker.

- Vi håper dette bedrer seg med tiden, men vi har også gitt beskjed til NAV om at de må forbedre og forenkle mulighetene for arbeidsgiverne til å kommunisere elektronisk med NAV. Skal regelverket kunne overholdes bør også alt legges til rette for at partene skal kunne klare det, sier Lars Jacob Hiim.

Vanskelig å beregne sykepenger riktig?

I Faghjelp Sykepengeordningen finner du svar på spørsmålene du måtte ha, og du kan også kontakte våre juridiske HR- og ledelsesrådgivere for å drøfte dine egne problemstillinger.

Les mer og prøv gratis