Nobels Fredssenter velger Simployer på HRM system!

Nobels Fredssenter velger Simployer på HRM system!

Løsningen til Nobels Fredssenter omfatter skybasert løsning for personalhåndbok, personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, reise og utlegg. I tillegg har de valgt digital HMS-håndbok, avvikssystem og HMS prosess årshjul.

     

- Simployer er et verktøy som systematiserer og effektiviserer den daglige oppfølgingen av de ansatte.  I tillegg vil den digitale HMS-håndboken bidra til enklere prosesser knyttet til vår miljøsatsing, sier fungerende Økonomi- og administrasjonssjef Ingunn Solaas. 

Om Nobels Fredssenter

 

Nobel Fredssenter i Oslo

Nobels Fredssenter er museet om Nobels fredspris og presenterer fredsprisvinnerne og deres arbeid, samt historien om Alfred Nobel og Nobels fredspris. Senteret fungerer også som arena for samfunnsdebatt. Gjennom skiftende utstillinger, omvisninger, arrangementer, undervisningsopplegg og familieaktiviteter, skaper senteret refleksjon og engasjement omkring temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning. Senteret har blitt internasjonalt anerkjent for sin satsing på dokumentarfotografi.

Nobels Fredssenter er en uavhengig stiftelse, finansiert gjennom en kombinasjon av privat og offentlig støtte. Senteret tar imot nærmere 250.000 besøkende i året, blant dem over 700 skolegrupper.

Nobels Fredssenter ligger sentralt plassert på Rådhusplassen i Oslo, i hovedbygningen for den nedlagte Vestbanestasjonen. Opplysninger om åpningstider og billettpriser finner du her.