Norske ledere mener pengegaver til kunder er greit

14 av 100 ansatte og ledere i store norske selskaper synes det er greit med pengegaver til kundene.

     

100 ansatte og ledere i store, norske selskaper er spurt om sitt syn på korrupsjon og bestikkelser i Ernst & Youngs undersøkelse European Fraud Survey 2011. En av fire av de spurte tror korrupsjon er utbredt i Norge og at problemet har forverret seg gjennom finanskrisen, skriver Dagens Næringsliv.

Undersøkelsen viser at en av fem ansatte i store norske selskaper mener det er akseptabelt å gi personlige gaver i kampen om kundene. Samtidig viser undersøkelsen at det ikke er mange norske selskaper som er trent i hvordan man skal unngå korrupsjon.
- Man har betalt en pris for en tjeneste av en agent, og alt kan tilsynelatende se greit ut. Men selskapene bør blant annet ha fokus på at de betaler riktig markedspris og naturligvis at tjenestene er legitime, sier Elisabeth Roscher som er tidligere etterforskningsleder i Økokrim, nå rådgiver i Ernst & Young.

Dersom man mottar penger fra forretningsforbindelser, er dette en skattepliktig fordel som skal beskattes. Giver har ikke fradragsrett for kostnadene. Dette gjelder selv om mottager beskattes.

Det er viktig å huske at korrupsjon er forbudt i Norge etter straffelovens kapittel 26

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!