Ny GDPR-dato: 1. juli
NY DATO: Mye tyder på at GDPR først vil gjelde fra rundt 1. juli 2018 - noe som gir norske virksomheter en drøy måned ekstra til å forberede seg.

Ny GDPR-dato: 1. juli

Mange jobber med å bli klare for nye personvernregler i EU 25. mai. Nå er det klart at GDPR neppe vil gjelde her i landet før 1. juli.

     

Svært mange virksomheter jobber nå knallhardt med å få på plass nødvendige prosesser og rutiner innen den nye personvernforordningen, GDPR, trer i kraft i hele EU-området 25. mai 2018.

Som EØS-land er Norge forpliktet til å innføre det samme regelverket, og regjeringen sendte nylig en ny personvernlov til behandling i Stortinget.

Må vente på EØS

Grunnen til at GDPR etter alt å dømme blir forsinket i en drøy måned er at forordningen ikke kan bli innlemmet i EØS-avtalen før alle landene har godkjent den, skriver rett24.

Dag Werno Holter i EFTA sier til Rett24 at det nye regelverket etter alt å dømme vil bli vedtatt i det neste møtet i EØS-komiteen, som er planlagt til 31. mai.  Likevel vil det drøye før regelverket kan tre i kraft.

– En beslutning 31.mai vil måtte tas med konstitusjonelt forbehold for Liechtensteins del. Deres interne prosedyrer for en sak av denne art innebærer en måneds frist for et eventuelt krav om folkeavstemning, slik at det konstitusjonelle forbeholdet ikke kan oppheves før tidligst omkring 1.juli. Det betyr at GDPR ikke vil tre i kraft i EØS-avtalen før dette er skjedd, sier Holter.

Rett24 skriver videre at det ikke er aktuelt for den norske regjeringen å la den nye personvernloven gjelde her i landet før den er en formell del av EØS-avtalen.

Ikke slakk av på tempoet

Torgeir Waterhouse i IKT Norge er en av foredragsholderne på lederdagen 3. mai, som i år handler om GDPR. Han mener bedriftene som nå jobber med å tilpasse seg det nye regelverket ikke må la en mulig forsinkelse hindre arbeidet.

- Jeg ser at noen er opptatt av at GDPR kanskje blir forsinket i Norge, og at man ikke trenger å gjøre noe enda. Det er bare tull. Man skal begynne å jobbe med det, og holde fokus og trykk oppe, så kommer man i mål når man kommer i mål, sa Waterhouse i et intervju med Infotjenester som ble gjort før datoen 1. juli ble kjent.

Her kan du melde deg på Lederdagen 2018 - GDPR for ledere.

Ingen hvilepute

Dette støtter Infotjenesters juridiske rådgiver Hans Gjermund Gauslaa. Han jobber blant annet med å gi råd til bedrifter som abonnerer på det digitale oppslagsverket Faghjelp Personvern i arbeidsforhold.

- Mange av de som kontakter oss gjennom fagsupport har dårlig tid med å gjennomføre alle nødvendige tiltak, og har spørsmål knyttet til kartlegging og prioritering. Selv om det kan komme justeringer i det endelige regelverket, ligger hovedlinjene klare. Det betyr at virksomhetene bør fortsette det arbeidet de har lagt opp til. Vårt råd er å fortsette å jobbe med utgangspunkt med 25. mai, og heller ta det som en bonus hvis det blir noe mer tid for å få alt på plass, sier Gauslaa.

Faghjelp - Personvern i arbeidsforhold

Visste du at Simployer Infotjenester tilbyr et digitalt oppslagsverk om personvern i arbeidsforhold, hvor du også kan få faglig support fra våre jurister? Les mer