Mange flere vil ha krav på dagdiett

Mange flere vil ha krav på dagdiett

Den nye avtalen for reiser innenlands gjør at mange arbeidstakere som i dag ikke kan kreve dagdiett for sine reiser, fra nyttår vil kunne gjøre det. Det blir dyrt for arbeidsgiver.

     

Nylig ble den nye særavtalen for reiser innenlands offentliggjort. En av de viktigste forskjellene fra tidligere, er at skillet mellom reiser som er rutinemessige faste deler av jobben og andre typer tjenestereiser faller bort. Det betyr at dagdiett etter nyttår kan dekkes etter satser i den nye særavtalen både på tjenestereiser og ved rutinemessige reiser uten overnatting.

- Etter den nye særavtalen om innenlandsreiser vil mange arbeidstakere som tidligere ikke kunne kreve diettgodtgjørelse etter statens satser, nå kunne gjøre det. Det gjelder for eksempel selgere på kundemøter. Hvis reisene er på mer enn 15 km og varer mer enn 6 timer, kan arbeidstakerne kreve 280 kroner i kostgodtgjørelse i tråd med særavtalen, sier Infotjenesters lønnsrådgiver Øivind Elvestad.

Dersom finansdepartementet endrer skattebetalingsforskriften § 5-6-12 fjerde ledd vil slik diett også kunne utbetales skattefritt.

Ikke forpliktende for private

Den nye avtalen gjelder i utgangspunktet statlig ansatte, men også svært mange i kommunal og privat sektor gir godtgjørelser etter satsene i statens særavtale. Mange bedrifter har tatt inn i ansettelseskontrakter og personalhåndbøker at man følger statens avtaler for reiser, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

- Hvis bedriften har avtalt med arbeidstakerne at man følger statens satser, og det ikke endres innen nyttår, vil dette bety at dere må følge de nye reglene. Arbeidsgivere bør nå se på hvilke avtaler de har med de ansatte om dekning av reiseutgifter. Selv om de aller fleste private arbeidsgivere i dag har valgt å følge statens særavtale, så er det fullt mulig å avtale egne ordninger og begrensninger på hva som utbetales, sier Gauslaa.

- Hva skal til for at arbeidsgiver skal komme seg ut av en avtale med arbeidstakerne om å dekke reiser etter statens særavtale?

- Hvis det er avtalt lokalt må dere avtale en endring med de ansatte. Er dere bundet av tariffavtaler må det forhandles inn endringer der, sier Gauslaa.

Han understreker at selv om det ikke er skriftlig avtalt at man følger statens satser, kan bedriften likevel være bundet av avtalen ved at man i praksis har fulgt den. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Heftig debatt

Regelendringen har ført til heftig debatt i Infotjenesters fagforum Min Side. Mange er kritiske til at endringene kommer på kort varsel.

- Dette vil i så fall bli en stor kostnadsutfordring for arbeidsgiver. Om dette er riktig vil det utgjøre 72.800 per år etter 260 arbeidsdager for en selger, skriver en av brukerne.

- Godt betalt for å spise maten i bilen. Virker som dette er lite gjennomtenkt, skriver en annen.

Noen frykter også at den nye reiseavtalen vil føre til konflikter.

- Hvordan stiller vi juridisk når vi har valgt å følge statens satser i våre avtaler og så velger vi å endre avtalen. Jeg lukter bråk!!!

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg