Ny aldersgrense i arbeidsmiljøloven
SLUTT PÅ 67-ÅRSGRENSE: Infotjenesters arbeidsrettsjurist Torgeir A. Bjørnland sier at det bare er ved hensyn til helse og sikkerhetsrisiko at det blir mulig å avtale aldersgrenser under 70 år med den nye lovendringen.

Ny aldersgrense i arbeidsmiljøloven

Fra 1. juli 2015 kan arbeidstakere kreve å stå i jobb til de blir 72 år. Bedrifter kan avtale en grense på 70 år etter bestemte vilkår.

     

mandag 23. mars 2015 Knut Arild Vold

Stillingsvernet i arbeidsmiljøloven har til nå gitt arbeidsgiver mulighet til å si opp ansatte over 70 år. For bedrifter som ikke har avtalt noe annet, har det betydd at arbeidstakere som selv har ønsket det har kunnet jobbe til de er 70.

Denne aldersgrensen økes til 72 år, gjennom loven som nylig ble vedtatt i Stortinget.

Slutt på 67-årsgrensen

Til tross for denne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven, er det svært mange bedrifter som praktiserer en lavere bedriftsintern grense, som oftest på 67 år. Slike bedriftsinterne aldersgrenser har vært omstridt i lang tid.

Nå tas retten til å avtale bedriftsinterne aldersgrenser inn i arbeidsmiljøloven, sier Infotjenesters Arbeidsrettsjurist Torgeir A. Bjørnland.

- I lovforslaget som er vedtatt av Stortinget er det imidlertid satt en nedre grense for adgangen til bedriftsinterne grenser på 70 år. Med det nye lovverket vil det store flertallet av arbeidsgivere ikke kunne kreve at arbeidstakere slutter før de er 70, sier Bjørnland.

Det gjøres riktig nok et unntak der den bedriftsinterne aldersgrensen er godt begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. I slike tilfeller er det ingen nedre grense for hva som kan avtales. Unntaket er ment å være en ren sikkerhetsventil.

Lovfester 3 vilkår

Samtidig som retten til å ha en lavere aldersgrense på 70 år nå blir lovfestet, blir de tre kriteriene som til nå har vært ulovfestet også tatt inn i arbeidsmiljøloven.

- Det vil nå stilles krav i loven til at den bedriftsinterne grensen er kjent i bedriften, at den er konsekvent praktisert og at bedriften har en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning, sier Bjørnland.

Gjelder ut tariffperioden

For bedrifter som i dag har avtalt en lavere aldersgrense enn 70 år gjennom tariffavtaler, så vil denne grensen gjelde til tariffavtalens første utløpsdato.

- Etter at loven trer i kraft, vil det ikke være lovlig å gjøre nye avtaler om aldersgrense under 70 år. Bedrifter som på selvstendig grunnlag har avtalt lavere grenser enn 70 år, vil sannsynligvis kunne beholde denne grensen inntil ett år etter at loven trer i kraft, sier Bjørnland.

Gjelder ikke det offentlige

I det offentlige er det mange yrkesgrupper som har spesielle særaldersgrenser. Disse berøres ikke av lovendringen som nå vedtas.

Endringene i arbeidsmiljøloven skal behandles av Stortinget to ganger, før de blir sanksjonert av Kongen i statsråd. Det er ikke gjort kjent når de nye reglene vil tre i kraft.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.