Nye avklaringer om sykepenger og omsorgspenger
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier det nå har kommet flere viktige avklaringer rundt sykepenger og omsorgspenger under koronakrisen.

Nye avklaringer om sykepenger og omsorgspenger

I helgen fikk vi nye avklaringer knyttet til hvordan sykepenger og omsorgspenger skal håndteres i forbindelse med koronakrisen.

     

– Dette er en krevende tid for arbeidsgivere, som ikke bare må forholde seg til den ekstreme situasjonen mange virksomheter har havnet i, men også må forholde seg til et regelverk som endres eller presiseres nærmest fra dag til dag, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Han sier vi nå gjennom en forskrift har fått noen nye presiseringer av regelverket, som endrer litt på det som frem til nå har vært kommunisert om håndtering av sykepenger og omsorgspenger.

AKTUELT KURS: Sykepenger i koronatider 16. april. 

Må forskuttere 16 dager

Presiseringen gjelder blant annet den kortere arbeidsgiverperioden, som er på tre dager i forbindelse med koronarelatert sykefravær.

– Det er nå avklart at arbeidsgiver ikke kan sende ansatte direkte til NAV fra dag fire, men er pålagt å forskuttere sykepenger innenfor den «vanlige» arbeidsgiverperioden på 16 dager. De må deretter søke refusjon fra NAV for dagene fra fire til 16. Dette gjelder alle arbeidsgivere, og ikke bare de som refunderer sykepenger til vanlig, understreker Torp.

Den ansatte kan bruke egenmelding for hele denne perioden, og arbeidsgiver kan ikke kreve sykmelding.

Refusjon fra 16. mars

En annen viktig presisering som nå har kommet, er at NAV vil refundere sykepenger for koronarelatert fravær fra dag fire selv om sykefraværet startet før de nye reglene trådte i kraft 16. mars.

– Det betyr at dersom arbeidstakeren fikk et sykefravær knyttet til korona før 16. mars, så vil NAV refundere fra og med 16. mars, så lenge arbeidsgiver har betalt minst tre dager med arbeidsgiverperiode i forkant, sier Atle Torp i Simployer.

Må vente på ny løsning

Før arbeidsgivere kan søke om refusjon av sykepenger, må de imidlertid vente på en helt ny søknad, som er under utvikling hos NAV.

– NAV opplyser at den jobber for å ha den nye løsningen på plass før påske, og at de jobber for at første utbetaling kan skje over påske. Fristen for å sende refusjonskrav er utvidet fra 3 til 9 måneder, men NAV presiserer at dette ikke er et signal om forventet saksbehandlingstid, sier Torp.

Samtidig varsler NAV at det kan bli nødvendig å gjennomføre kontroller i ettertid, fordi saksbehandling og utbetaling nå skjer raskere enn vanlig.

Ikke legeerklæring ved omsorgspenger

For arbeidstakere som er hjemme med barna fordi skoler og barnehager er stengt, eller fordi barna er syke, må arbeidsgiver også forskuttere.

– Arbeidsgiver vil også i disse tilfellene få refusjon fra NAV fra dag fire, og det er heller ikke her krav til legeerklæring for at NAV skal refundere. Arbeidsgiver skal maksimalt dekke tre dager med omsorgspenger etter 13. mars 2020, og kan kreve refusjon for alle dagene med omsorgspenger utover dette. Dette gjelder uansett om omsorgsdagene skyldes koronakrisen eller ikke.

Atle Torp i Simployer understreker at arbeidsgivere som allerede har dekket mer enn tre dager med omsorgspenger før 13. mars ikke vil få refundert disse ekstra dagene, men at de da vil få refusjon fra første dag etter 13. mars.

Send inn inntektsmelding til NAV

Når arbeidsgiver skal kreve refusjon for omsorgspenger utover tre dager, gjøres dette gjennom å sende inntektsmelding til NAV. Inntekstmeldingen er allerede endret slik at refusjonskrav kan fremmes fra dag fire.

– Det kreves ingen dokumentasjon utover inntektsmeldingen for å kreve refusjon. NAV sier de må behandle refusjonskravene manuelt, og at det derfor kan ta noe tid før lønnen blir refundert. De ber samtidig arbeidsgivere om å samle opp omsorgsdagene i så stor grad som mulig, slik at de ikke sender for hyppige inntekstmeldinger. De ber også om at arbeidsgiver holder god kontroll på hvor mange omsorgsdager den enkelte har brukt, slik at det ikke blir behov for å endre og gjøre om i etterkant, sier Atle Torp i Simployer.

Simployer setter opp et nytt kurs i håndtering av sykepenger og omsorgspenger under koronakrisen 16. april. Dette vil være inkludert for alle som deltok på sykefraværskurset 26. mars, og for alle som abonnerer på kursseriene for deg som jobber med HR eller lønn. Les mer og meld deg på

 

Last ned gratis e-bok: Slik lykkes du med medarbeidersamtalen

I denne e-boken hjelper vi deg med å oppdatere dine kunnskaper om hvordan du best bruker samtalen til å utvikle og engasjere dine medarbeidere.

Les mer og last ned