Nye forskuddssatser for 2011

Skattedirektoratet har nå fastsatt nye forskuddssatser for 2011.

     

mandag 6. desember 2010
Fri kost og losji     Satser per døgn
Fritt opphold - kost og losji kr 110
Fri kost - alle måltid     kr 79
Fri kost - to måltid     kr 62
Fri kost - ett måltid    kr 41
Fritt losji - ett eller delt rom  kr 31


Matpenger

Matpenger (mat ved overtid) kr 81


Forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring for arbeidstakere     Satser per døgn

Bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter
(og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)
kr 291
Bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat
(og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)
 kr 189


Firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen
Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 48.000 for inntektsåret 2011, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav.

Firmabil som faller utenfor standardreglene
Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4.000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,20 per km.
For arbeidsreiser som overstiger 4.000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km.

Kilde: www.skatteetaten.no

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg