Nytt grunnbeløp for 2018

Nytt grunnbeløp for 2018

Nytt grunnbeløp (G) som gjelder fra 1. mai i år er nå fastsatt. Grunnbeløpet er oppjustert med 3,47 prosent.

     

torsdag 24. mai 2018 Knut Arild Vold

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 93.634 til 96.883 kroner fra 1. mai 2018. Dette er en økning på 3 249 kroner, som tilvsvarer 3,47 prosent, melder arbeids- og sosialdepartementet

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.