Nytt grunnbeløp fra mai 2013

Nytt grunnbeløp fra mai 2013

Grunnbeløpet øker med 3,8 prosent. Det har regjeringen og organisasjonene blitt enige om.

     

torsdag 16. mai 2013 Knut Arild Vold

Regjeringen og organisasjonene er enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2013. Tallgrunnlaget har vært drøftet med partene i trygdeoppgjøret.

Grunnbeløpet øker fra 82 122 kroner til 85 245 kroner. Økningen tilsvarer 3,80 prosent.

Nytt gjennomsnittlig grunnbeløp for 2013 vil med denne reguleringen utgjøre 84 204 kroner.

6 ganger grunnbeløpet utgjør 511 470 kroner.

Fastsettes i resolusjon

Regjeringen har myndighet gjennom lov og forskrift til å fastsette dette forhandlingsresultatet ved kongelig resolusjon. Tallene blir derfor først offisielle når regjeringen i løpet av mai 2013 fremmer en kongelig resolusjon om saken.

Når denne er fremmet og tallene blir offisielle vil Infotjenester sine oppslagsverk bli oppdatert med de nye tallene for grunnbeløpet.

Økning i alderspensjon

Alderpensjonistene får en økning i pensjonen på 3,02 prosent. Minste pensjonsnivå øker med 3,29 prosent. Etter økningen utgjør satsene følgende:
- ektefellen har pensjon: 133 546 kroner (lav sats),
- ektefellen har ikke har pensjon, men årlig inntekt over to G: 155 372 kroner (ordinær sats),
- enslig pensjonist, samt for pensjonist med ektefelle med inntekt under to G og som ikke har pensjon: 167 963 kroner (høy sats), og
- forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg: 251 957 kroner (særskilt sats).

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.