Nytt skjema for oppdragsgivere

Arbeidsgivere som har rapporteringsplikt for oppdrag skal ikke lenger rapportere arbeidstakere på eget skjema.

     

torsdag 11. februar 2010

Dette gjelder alle med rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker.
Skjemaet RF-1198 (rapportering av arbeidstakere på oppdrag) utgår.

I stedet skal opplysningene rapporteres inn på skjemaet RF-1199 som heter "Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere".
Dermed rapporteres opplysninger om både oppdraget og hvem som deltar i oppdraget på samme skjema.

Mer om skjemaet
Del 1: Opplysninger om oppdrag og utenlandsk oppdragstaker. Kan leveres alene, og må alltid vedlegges ved endring i tidligere innsendt skjema.
Del 2: Opplysninger om arbeidstakere på oppdraget som er ansatt hos utenlandsk arbeidstaker. Må leveres sammen med del 1.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.