Ny støtteordning for å kutte sykefraværet

Ny støtteordning for å kutte sykefraværet

Fra 1. september kan IA-bedrifter søke støtte til kurs for å redusere sykefraværet, gjennom et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd.

     

- Vi innfører nå et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd som vil gjøre det lettere for arbeidsgivere både å forebygge sykefravær og å legge til rette, slik at ansatte kan være i arbeid til tross for helseproblemer, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksen.

I en pressemelding skriver arbeids- og sosialdepartementet at de ved hjelp av det nye tilskuddet vil gjøre det enklere å iverksette forebyggende og tilretteleggende tiltak på arbeidsplassen. IA-bedrifter kan søke tilskuddet fra 1. september 2014.

Mer forebyggende opplæring

Infotjenesters erfarne trygderettsrådgiver Berit Stokstad holder hvert år over 100 kurs, de fleste for bedrifter som trenger hjelp til å kutte sykefraværet. Hun ønsker en ny støtteordning for forebyggende sykefraværsarbeid velkommen, og har mange eksempler på at opplæring gir god effekt på sykefraværet.

- Vi holder mange kurs for ledere, og infomøter for ansatte. Det skaper trygghet i sykefraværsarbeidet at alle vet hva man skal gjøre når noen blir syke. Dermed blir det også enklere å følge reglene man har satt, noe som i praksis fører til lavere sykefravær, sier Stokstad.

Slått sammen to forskrifter

Arbeidsdepartementet og NAV opplyser til Infotjenester at endringen som nå er gjort går ut på å slå sammen to forskrifter, og legge mer vekt på forebyggende opplæring.

- Opplæringstiltak for nøkkelpersonell i virksomheten er nå blitt et formål for tilskuddet – det var det ikke før, opplyser kommunikasjonsrådgiver Marianne Pedersen hos NAV.

- IA-virksomheter kan søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd når hensiktsmessig og nødvendig tilrettelegging for arbeidstakere fører til merutgifter eller merinnsats. Dette er uavhengig om tiltakene er i regi av private eller offentlige aktører.

NAV opplyser at de økonomiske rammene ikke blir endret, og at det ikke er noen endringer i satser eller regler for utmåling av tilskuddet.

Sykefraværsarbeidet virker

Berit Stokstad og hennes rådgiverkolleger i Infotjenester har mange tips til bedrifter som sliter med høyt sykefravær og ønsker å gjøre noe med det.

- Det er viktig å se de ansatte mens de er på jobb og følge de opp ved sykefravær, samt dokumentere det man gjør. Det skaper trygghet å være klar over hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har under et langt sykefravær. Mange vet for eksempel ikke at ikke alle sykmeldinger gir rett til sykepenger, sier Stokstad. En rekke sykmeldinger skyldes behov for fravær fra jobb som ikke er relatert til eget sykefravær. I slike tilfeller vil den ansatte ikke ha rett til sykepenger og man må løse behovet for fravær fra jobb på andre måter.

Søkes gjennom NAV

IA-bedrifter som ønsker å søke støtte for å kutte sykefraværet, leverer søknad gjennom NAV.

Tilskuddet gis til en enkelt arbeidstaker eller grupper av arbeidstakere, men er altså forbeholdt bedrifter som har skrevet under på IA-avtalen.

Systematisk HMS-arbeid nytter. Infotjenester holder også åpne og bedriftsinterne HMS-kurs.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Last ned gratis e-bok: Hjelp jeg har en syk medarbeider