Nytt utvalg skal vurdere arbeidstidsbestemmelsene

Regjeringen nøyer seg ikke med endringene i arbeidstidsbestemmelsene som er sendt ut på høring. Nå skal et nyutnevnt utvalg se nærmere på hele arbeidstidsordningen.

     

Arbeidsminister Robert Eriksson har nå satt ned et utvalg som skal gjennomgå helheten i arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Utvalget kommer på plass etter at Eriksson før sommeren la ut forslag til endringer i arbeidstidsmiljøloven på høring. Siden det i høringsforslaget også ligger inne endringer i arbeidstidsbestemmelsene, var det mange som var spent på om det varslede arbeidstidsutvalget var skrinlagt.

- De endringene som handler om arbeidstid i forslaget som nå er på høring er ganske små. Her har regjeringen bare gjort noen justeringer i reglene for når og hvor mye man kan jobbe, sier Infotjenesters jurist og rådgiver i arbeidsrett, Hans Gjermund Gauslaa.

Ledes av økonomiprofessor

Utvalget som nå er nedsatt skal ledes av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe. Hun får blant annet følge av professor Steinar Holden og advokat Ingeborg Moen Borgerud.

De ulike representantene har bakgrunn fra økonomi, juss, arbeidsmedisin, arbeidstidsorganisering og arbeidsmarked.

- Når man ser på utvalgets sammensetning, er det grunn til å anta at regjeringen ønsker at utvalget skal starte med blanke ark og se mer gjennomgripende på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sier Infotjenesters jurist og rådgiver i arbeidsrett, Hans Gjermund Gauslaa.

Utvalget får halvannet år på jobben, og skal legge frem sin utredning innen utgangen av 2015.

Vil øke fleksibiliteten

I mandatet ber regjeringen utvalget om å utrede hvordan samfunnet på en bedre måte kan utnytte den samlede arbeidskraften. Et viktig stikkord er mer fleksibilitet.

«Utvalget skal vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene i lys av økte behov for og muligheter til fleksibilitet, både for den enkelte arbeidstaker og virksomheter.», heter det i mandatet.

Samtidig blir utvalget bedt om å kartlegge ulike sider ved arbeidslivet, som hvordan utviklingen har vært de siste tiår, hvordan det norske regelverket er sammenlignet med utenlandsk regelverk, og i hvilket omfang arbeidstidsreglene brytes i dag.

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. Husk å melde deg på innen 30. juni for å få laveste pris.

Klikk her for mer informasjon og påmeldingLast ned gratis e-bok: Nedbemanning