Øker skatten på kjøregodtgjørelse
DYRERE MED EGEN BIL: Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sier det nå blir økt skatt for dem som bruker egen bil i jobben.

Øker skatten på kjøregodtgjørelse

Gjennom avtalen om statsbudsjett som ble inngått i helgen ble partene enige om å øke skatten på kjøregodtgjørelse. Dermed blir det enda dyrere for arbeidstakere å bruke egen bil i jobben.

     

tirsdag 6. desember 2016 Knut Arild Vold

Nesten alle arbeidstakere, både i staten og i privat sektor, har avtale om å få dekket statens sats når de bruker sin egen bil ved jobbreiser. For 2016 er denne satsen 4,10 kr.

Det ble mye bråk da regjeringspartiene i statsbudsjettet for 2016 besluttet å skattlegge deler av denne utbetalingen. Ikke bare er det ekstra jobb for arbeidsgiver å trekke skatt av deler av denne utbetalingen, men det reduserer også arbeidstakernes dekning av utgifter ved bruk av privat bil i jobben.

Dobler skatten

Da regjeringen i helgen ble enig med KrF og Venstre om et statsbudsjett for 2017, ble det besluttet å kutte den skattefrie delen ytterligere. Det opplyser Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

- I budsjettavtalen er den skattefrie delen av utbetalingen redusert fra 3,80 kroner til 3,50 kroner. Det betyr at dersom satsen for kilometergodtgjørelse blir stående på 4,10 også for 2017, vil skattepliktig del dobles fra 30 til 60 øre i 2017 for den mest brukte satsen.

Øren understreker at det foreløpig ikke er avklart hva kilometersatsene i statens særavtale vil være for 2017.

Hvis du alltid vil ha gjeldende sats tilgjengelig, kan du laste ned Infotjenesters sats-applikasjon til mobil.

Kan nekte å bruke egen bil

Mange vil hevde at statens sats ikke er god nok til å dekke arbeidstakernes reelle kostnader ved å bruke egen bil i jobben. Spørsmålet er om de kan nekte å stille privatbilen til disposisjon.

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier arbeidsgiver i utgangspunktet ikke kan kreve at arbeidstakerne stiller med privat bil for å reise til og fra oppdrag i jobben.

- Utgangspunktet er at arbeidsgiver må ha et grunnlag for å kunne kreve at arbeidstaker benytter sin egen bil i jobben. Det beste vil jo da være hvis dette uttrykkelig er avtalt, ved at det er tatt inn i arbeidsavtalen eller som vedlegg til avtalen. Det kan imidlertid være nok hvis det er opplyst om dette i stillingsannonsen, eller dersom arbeidstaker faktisk har benyttet sin bil i jobb over lengre tid, slik at det er å se på som praksis i arbeidsforholdet, sier Gauslaa.

Ikke skatt på leiebil

Arbeidstakere som får dekket leiebil eller kollektivtransport vil fortsatt slippe å bli beskattet for reisene.

- I den sammenheng er det viktig å være klar over at arbeidstaker ikke uten videre kan kreve å få bruke leiebil til jobboppdrag. Utgangspunktet må være at arbeidstaker må finne seg i å reise kollektivt der det er praktisk mulig, sier Gauslaa.

Firmabil er beskattet etter egne regler.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg