Permitterte arbeidstakere tilbake til jobb
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier det er en del ting å tenke på når mange arbeidsgivere nå skal ta permitterte ansatte tilbake i jobb.

Permitterte arbeidstakere tilbake til jobb

Mange arbeidsgivere opplever nå at de trenger permitterte ansatte tilbake på jobb helt eller delvis. Da er det en del de må tenke på.

     

De siste månedene har svært mange norske arbeidstakere vært permittert helt eller delvis som følge av koronakrisen og de strenge smitteverntiltakene. 

Simployers juridiske rådgivere får nå stadig flere spørsmål knyttet til å hente permitterte arbeidstakere tilbake igjen, noe som kanskje er et tegn på at ting begynner å bedre seg i arbeidslivet.

Må komme tilbake raskt

Så snart det oppstår behov, har arbeidsgiver plikt til å tilby de permitterte ansatte arbeid og arbeidstakerne har plikt til å komme tilbake på jobb, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa. 

– Det er ingen lovbestemmelser som direkte regulerer dette, men det legges som utgangspunkt  til grunn at den permitterte må stille opp på jobb innen 1-2 dager når arbeidsgiver gir beskjed om at det igjen er arbeid å utføre. Det kan imidlertid være et unntak dersom den ansatte er permittert for en fastsatt periode, altså mellom to bestemte datoer, og den ansatte har fått seg annen jobb i mellomtiden. Arbeidstakeren kan i slike tilfeller gjøre seg ferdig med denne jobben før han eller hun kommer tilbake på jobb, sier Gauslaa.

Han understreker at ansatte som ikke har fått seg annen jobb må stille opp innen 1-2 dager. Det samme gjelder ansatte som er permittert i en ikke fastsatt periode, selv om de skulle ha fått seg en annen jobb.

Midlertidig avbrudd i permitteringen

I noen tilfeller vil behovet for arbeid være midlertidig, slik at det er behov for å fortsette permitteringen etter arbeidsavbruddet.

– Dersom arbeidsgiver får et midlertidig arbeidsoppdrag som ikke varer mer enn 6 uker, så kan permitteringen fortsette etter dette arbeidsavbruddet uten at det må gis nytt permitteringsvarsel, og uten nye lønnspliktdager. Er arbeidsavbruddet på mer enn 6 uker må det imidlertid formelt iverksettes en ny permittering, sier Hans Gjermund Gauslaa.

Hvis de ansatte kommer tilbake i en viss prosent av stillingen, er dette å se på som en endring i permitteringsgraden. Det er ikke noe i veien for at arbeidstaker fortsetter i denne lavere permitteringsgraden i mer enn 6 uker. Dersom det blir behov for å øke permitteringsgraden igjen, kan være du formelt må varsle denne økningen, men det vil ikke bli en ny lønnspliktperiode.

Spiser av totaltiden

Simployers jurist minner om at dersom permitteringen fortsetter uten nytt varsel og og nye lønnspliktdager, vil arbeidsperioden (på inntil 6 uker) forbruke av den totalperioden på 26 uker som arbeidstaker kan være permittert fra arbeidsgiver.

– Det midlertidige avbruddet blir telt med i den totale permitteringstiden. Et arbeidsavbrudd i permitteringen på for eksempel fem uker, vil altså regnes som permitteringsuker i forhold til  kvoten på 26 uker. Det kan derfor være fornuftig for arbeidsgivere som er usikre på behovet for permittering i tiden som kommer å vurdere om det er mer hensiktsmessig å avbryte permitteringen, for så å iverksette ny permittering ved behov senere. Med tanke på at det nå bare er to lønnspliktdager ved permittering, mot 15 tidligere, kan det være en lav pris å betale for å ha noen flere uker med permittering tilgjengelig senere, sier Gauslaa.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!