Enda en utsettelse på ny skatteregel
Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad mener skattereglene for personalrapporter på persontransport begynner å minne om en farse.

Enda en utsettelse på ny skatteregel

Innføringen av skatteplikt på personalrabatter på persontransport er utsatt for fjerde gang. Er det mulig?

     

Endringene av reglene for naturalytelser i arbeidsforhold som trådte i kraft fra nyttår 2019 omfatter også ansatte og deres familie som benytter transporttjenester som omsettes i arbeidsgivervirksomheten. Skatteplikt forutsetter at prisen for reisen er lavere enn i sluttbrukermarkedet. Rabattfordelen vil være skattefri inntil grensen på kr 8 000, forutsatt at reisetjenestene omsettes i arbeidsgiverselskapet eller et selskap i samme konsern. På grunn av utfordringer med å finne størrelsen på den skattepliktige fordelen ble ikrafttredelsen utsatt for persontransporttjenester (ansatte i busselskaper, togselskaper mm.)

Først fikk de utsettelse til 1.7.2019

Så fikk de ny utsettelse til 1.1.2020

Deretter ny utsettelse til 1.7.2020

Og nå ny utsettelse til 1.1.2021

Det betyr at personalrabatter på kort/billetter som kan benyttes til persontransporttjenester til og med 31.12.2020, ikke skal anses som en skattepliktig fordel.

Forenklingen som Regjeringen mener disse nye reglene er, er kanskje ikke så enkle likevel?

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!