Test deg selv - hva kan du om ansettelse?

Test deg selv - hva kan du om ansettelse?

Når du ansetter medarbeidere er det et omfattende regelverk du må forholde deg til. Test deg selv og se om du kan regelverket godt nok!