Rapporterer bilgodtgjørelse og diett feil
ADVARER MOT FEIL: Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad skriver at mange arbeidstakere risikerer feil skatt for 2020.

Rapporterer bilgodtgjørelse og diett feil

30 000 arbeidstakere risikerer feil skatt i 2020 pga. arbeidsgivere som innrapporterer godtgjørelser feil.

     

Tall fra a-meldingen for 2020 viser at arbeidsgivere har rapportert feil eller mangelfullt for 28 420 arbeidstakere. Dersom ikke arbeidsgiver retter opp a-meldingene risikerer disse arbeidstakerne å få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for 2020.

Viktig med korrekt rapportering på a-meldingen

Det er særlig på bilgodtgjørelse og diett arbeidsgivere har rapportert feil. Skattedirektoratet skriver av det er viktig at arbeidsgiver benytter riktig trekkfri sats og at riktig antall kilometer og dager oppgis. Skatteetaten setter opp et utkast til skattemelding for de aller fleste skattytere i Norge. Arbeidsgivers innrapportering på a-meldingen er et av de viktigste grunnlagene når dette utkastet settes opp og det er derfor veldig viktig at arbeidsgiver rapporterer korrekt.

Dette kan vises ved et eksempel:

Arbeidsgiver har utbetalt kr 3,50 i bilgodtgjørelse for 700 km i januar 2020, dvs. kr 2 450. Dette beløpet skal innrapporteres som trekkfri bilgodtgjørelse på a-meldingen og det er da viktig at arbeidsgiver også oppgir 700 km som antall kilometer. Dersom arbeidsgiver ikke innrapporterer antall kilometer risikerer arbeidstaker at hele beløpet på kr 2 450 bli regnet som skattepliktig inntekt.

Viktig at korrigeringer foretas på korrekt kalendermåned

Dersom arbeidsgiver har oppgitt feil antall kilometer (for bilgodtgjørelse) eller antall dager/døgn (for diett) må arbeidsgiver korrigere a-meldingen for den kalendermåneden som inneholder feilen.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg