Regelverket for halv skatt før jul endret på nytt
NY ENDRING: Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sier regelverket for skattetrekk før jul er endret på nytt, denne gang for dem som ikke har månedslønn.

Regelverket for halv skatt før jul endret på nytt

Fra 2016 ble reglene endret slik at arbeidsgiver kan velge mellom å trekke halv skatt for november eller desember. Nå er forskriften endret på nytt med umiddelbar virkning.

     

tirsdag 8. november 2016 Knut Arild Vold

1. januar 2016 trådte endringen i skattebetalingsforskriften i kraft, som gir arbeidsgiver mulighet til å gjennomføre halvt skattetrekk i november eller desember. Tidligere var det bare anledning til å trekke halv skatt i desember.

Endringen som trådte i kraft ved nyttår gjaldt arbeidstakere med månedslønn.

Ny endring

Nå er skattebetalingsforskriften endret på nytt. Denne gangen gjelder endringene arbeidstakere som er lønnet per time, dag, uke eller 14-dager.

- For ansatte med timelønn, daglønn eller ukelønn blir det nå anledning til å velge mellom å gi trekkfritak for lønn for siste halvdel av november eller for siste uke i november og første uke i desember. Det tidligste tidspunktet timelønnede kan få halv skattetrekk blir dermed for den utbetalingen som gjelder siste halvdel av november, som i praksis blir tidligst 30. november, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

For de som får 14-dagerslønn blir det nå anledning til å velge mellom trekkfritak for siste utbetaling i november eller første utbetaling i desember.

Utbetalingstidspunktet styrende

I forbindelse med forskriftsendringen fikk Infotjenester avklart fra Skattedirektoratet at det var lønn opptjent i november eller desember som var gjenstand for "halv skatt". Nå har direktoratet snudd i denne saken, og opplyser at de nå anser utbetalingstidspunktet til å være styrende for denne regelen.

Skattedirektoratet skriver følgende til Infotjenester:

"Hensikten med endringen var å likestille arbeidstakere med ulike lønnsperioder, slik at det er utbetalingstidspunktet som avgjør når trekkfritak kan gjøres gjeldende. (..) Direktoratet mener dermed at det ikke er avgjørende når lønnen (..) er opptjent, men når den utbetales."

Dette vil altså innebære at lønn for eksempelvis oktober som utbetales i november omfattes av regelen om halvt trekk.

Endringene i skattebetalingsforskriften trer i kraft med umiddelbar virkning, og kan altså praktiseres også for 2016.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.